Navneskifte

40 år og går globalt

I år er et ganske særligt år for Afrika Kontakt. Det er 40 år siden, vi blev stiftet som en national kampagne mod apartheid i Sydafrika. Og det er i år, vi ændrede vores navn og gik globalt.
08. maj 2019

Maskinrummet i en solidaritetsbevægelse med store drømme.
Den 13. april afholdt Afrika Kontakt generalforsamling. Et navneskifte blev foreslået: Fra Afrika Kontakt til Global Aktion. Det blev enstemmingt vedtaget. Navneskiftet er langt fra bare symbolsk. Det er et udtryk for en større politisk analyse om, at det afrikanske kontinent ikke kan ses isoleret fra de udfoldninger som kapitalismen skaber for fattige over hele verden. Den globale elite – små 80 mennesker, der tilsammen ejer mere end 90% af al rigdom i verden – har tilranet sig politisk og økonomisk magt og har dermed undergravet demokratiske principper og fortsat en ny-imperialistisk politik over for udviklingslandenes befolkninger. Det er en politik, der betyder at fattige lande betaler prisen for vores vækst og forbrugerkapitalisme, hvor profit går forud for mennesker og miljø. En politik og ideologi, der også er hovedårsagen til klimakrisen, vi lige nu står i.

En venstrefløj, der ikke arbejder globalt
En anden erkendelse vi har gjort os er, at store dele af venstrefløjen ikke har et reelt globalt udsyn. Analysen af globale politiske dynamikker er svag, og man er ikke i tæt kontakt med den globale venstrefløj, der er groet frem gennem sociale bevægelser. Fælles for den globale venstrefløj er, at den er fremkommet via en politisering af de sociale bevægelser. De er bevægelser, der ikke længere kun er systemkritiske, men også arbejder med at opbygge alternativer. I Afrika Kontakt har vi i mange år samarbejdet med disse bevægelser og støttet deres forsøg på at skabe alternativer især indenfor landbrug og fødevareproduktion. Vi har støttet deres organisering og mobilisering af lokalsamfund i deres modstand mod storskala minedrift og industrielt landbrug.

I det arbejde oplever vi sjældent at de lokale regeringer, uanset hvor mange røde flag de tager frem ved festlige lejligheder, er til den store hjælp. Normalen er at vores kammerater undertrykkes, at deres råderum som politiske aktivister skrumper og at korruption og nepotisme er overskyggende. Det er ikke politisk ansvarlighed og gennemførelsen af en solidarisk politik. Hvis der er en ansvarlighed, er det over for den globale kapital, verdensbanken og IMF. Lokale politiske eliter betaler ikke skat, deres børn er på de fineste universiteter i det globale nord, og de ikke viger tilbage for at bruge vold mod deres egen befolkninger.

Uden ansvar
Transnationale selskaber holdes ikke til ansvar for de overgreb de udfører på lokalsamfund, klimaet og miljøet. Få landes domstole, hvis nogen overhovedet, kan holde virksomheder med så megen magt til regnskab for deres forbrydelser. Der er ikke en international retsorden der bygger på retfærdighed. Det nuværende system kan ikke kontrolleres af de institutioner, der er sat i verden for at skabe demokrati.

En progressiv solidaritetsbevægelse
Med skiftet til Global Aktion ønsker vi at skabe en bred progressiv og venstreorienteret solidaritetsbevægelse, der har en klar systemkritik både globalt og lokalt. Vi ønsker at stykre vores bånd til sociale og progressive bevægelser i Nord og Syd. Vi skal være synlige i debatten, på gaden og i medierne.

Vi ved, at der er mange, der ikke kan se sig selv i fagtoppens internationale arbejde eller de store NGO’er og deres samarbejde og partnerskaber med private virksomheder. Vi tror ikke på, at det system, der har skabt uligheden og klimakrisen, også kan frembringe reelle løsninger på dem. Vi ser, at den politiske aktivisme ikke er samlet, og vi vil tilbyde at være base og samlende kræft for at skabe en stærkere organisering. Vi vil slå bro mellem de kampe, der er i Danmark og på globalt plan.

Vi håber, at du vil tage godt i mod Global Aktion!


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev