Støt småfiskere!

Bliv aktiv i Afrika Kontakts fiskerigruppe

Afrika Kontakt søger frivillige aktivister til at udvikle et projekt i sammenhæng med den syvende generalforsamling for World Forum of Fisher Peoples i november.
14. september 2017

I kategori

I kategori:

Mange millioner mennesker lever af kystnært fiskeri fra småbåde. Deres levebrød og livsvilkår er truet af privatisering af rettighederne til at fiske i verdenshavene og søer, som både EU, Verdensbanken og den globale økonomiske og politiske elite taler for. Fiskerigruppen støtter kystfiskere og småfiskere i deres kamp mod denne dagsorden. Vi støtter derfor at småfiskersamfund går sammen og organiserer sig for at kunne forsvare deres ret til at fiske.

I november bliver der holdt generalforsamling i det internationale og faglige netværk af småfiskere, World Forum of Fisher Peoples, som Afrika Kontakts fiskerigruppe samarbejder med. Til denne generalforsamling er fiskerigruppen ansvarlig for at arrangere en workshop, og vi har besluttet, at denne workshop skal omhandle Environmental Justice Atlas (EJAtlas).  EJAtlas samler eksempler på sociale og miljømæssige konflikter fra hele verden på et interaktivt verdenskort. Formålet er at mobilisere de berørte lokalsamfund og gøre deres kamp synlig over for andre lignede grupper og organisationer, samt for at holde transnationale selskaber og stater ansvarlig for deres uretfærdige handlinger.

Vi ønsker at udvide atlasset med konkrete cases, hvor småfiskeres rettigheder er blevet krænket, og hvor småfiskere har ydet aktiv modstand. Dette ud fra ønsket om, at atlasset kan bruges som et redskab til at binde de lokale kampe sammen med den internationale bevægelse.

I arbejdsgruppen skal vi:

  • Researche, hvordan småfiskere har taget Small Scale Fisheries Guidelines i brug og indsamle cases, der viser hvordan.
  • Udvikle en interviewguide om ocean grabbing til brug på World Forum for Fishers People’s generalforsamling. .
  • Skrive en case fra Danmark i samarbejde med relevante danske organisationer.
  • Behandle de indsamlede interviews og udvikle tekst til EJatlas.

Du behøver ikke have erfaring med frivilligt arbejde eller være en erfaren aktivist. At være aktiv i Afrika Kontakt giver god mening, hvis du vil have politisk og praktisk erfaring og gøre en forskel.

Alle, som er interesserede, og som deler vores princip om aktiv solidaritet med aktive mennesker, kan være med. Det eneste krav vi stiller er, at du som aktiv bliver medlem af Afrika Kontakt og bruger den tid, som det kræver.

Som aktiv bliver du en del af et dynamisk, engageret og socialt arbejdsfællesskab, hvor alle kæmper for at sikre økonomiske, sociale og politiske rettigheder, globalt.

Hvis du er interesseret, kan du skrive et par ord om dig selv, og hvorfor du gerne vil arbejde med fiskerigruppen. Send dette til malene@afrika.dk eller ring og få en snak med Malene på 42 71 21 31. 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev