Gæld vækker vrede

Civilsamfundet i Mozambique protesterer mod ulovlig gæld

T-shirts, lanceret som en del af en kampagne mod Mozambiques ulovlige gæld, konfiskeres nu i Maputos gader. Det lokale politi gør brug af midler, der er i strid med demokratiets værdier.
01. februar 2019

I kategori

I kategori:

Hemmeligholdt gæld er baggrund for konflikten

I 2013 udstedte Mozambique med hjælp fra den schweiziske bank Credit Suisse og russiske VTB Capital obligationer pålydende 8 milliarder kroner. Obligationerne blev udstedt med udgangspunkt i en finansieringsplan for virksomhederne Proindicus, MAM (Mozambique Asset Management) og Ematum (Empresa Mocambicana de Atum), hvoraf den største obligation blev udstedt til Ematum. Problemet med denne finansieringsplan kom for en dag i 2015, hvor disse tre hemmeligholdte og ulovligt optagne private udlandslån afsløredes.

Yderligere kom det frem, at hovedparten af pengene var forsvundet, og at Ematum i mellem tiden ikke havde fanget én eneste fisk. Da obligationerne var indeholdende en statsgaranti, overtog den mozambiquiske stat forpligtelsen til indfrielsen af lånet. Efter Ematums konkurs i 2016 viste det sig dog, at denne statsgaranti aldrig var blevet godkendt i parlamentet og derfor var ugyldig.

Frelimo-regeringen har ikke villet bidrage med opslysninger til, hvor pengene forsvandt hen. Information afslørede i 2016, at en række danske finansinstitutioner og pensionskasser havde købt de ulovlige Ematum-obligationer og dermed investeret i det konkursramte firma.

Korrupt regering har ansvar for gælden

Det viste sig, at lånene var arrangeret af topfolk fra Mozambiques regeringsparti, Frelimo. Blandt andet var Mozambiques tidligere præsident fra partiet Frelimo, Armando Guebuza, den tidligere finansminister Manuel Chang og den tidligere forsvarsminister Filipe Nyusi, som nu er præsident i Mozambique, blandt hovedpersonerne bag Ematum. Det fremgik af finansieringsplanen, at statsgarantien var godkendt af resten af det mozambiquiske parlament – som grundloven foreskriver, at den skal. Dette har oppositionen senere benægtet, hvormed statsgarantien er påvist ugyldig.

Guebuzas efterfølger på præsidentposten, Nyusi, lovliggjorde sammen med Frelimos parlamentsflertal i 2017 statens forpligtelse i alle de udstedte obligationer  – også dem fra Ematum – på trods af oppositionens protester.

Grundet statsgarantien er den mozambiquiske regering nu forpligtet til at betale investorerne fem procent af fremtidige indtjeninger på gasreserver. Dette betyder, de mozambiquiske skatteydere står til at betale for lånet, som de ikke selv har været involveret i. Disse afdrag på gældsforpligtelserne vil således gå fra statens bidrag til blandt andet sundhed og undervisning i hele landet.

Lokalbefolkningen står til at betale gælden

I dag er Ematum-lånet vokset til 13 milliarder kroner.

Mozambique er ifølge Verdensbanken det mest forgældede land i Afrika syd for Sahara og et af de fattigste, og gældsraten er nu steget til uhensigtsmæssige højder. I 2017 erklærede regeringen i Mozambique, at landet ikke ville være i stand til at tilbagebetale gælden, hvilket nu kommer til syne i en kæmpe gældskrise i Mozambique. Fattigdommen i den almindelige befolkning vokser, og frustrationen over, at befolkningen skal tage ansvar for gældskrisen, viser sig nu ved demonstrationer i Maputos gader.

The Mozambique Debt Group og andre civilsamfundsorganisationer ønsker nu, at lånene erklæres ulovlige. Dette udtrykker antikorruptions NGO’en CIP’s (Public Integrity Centre, Centro de Integridade Publica) kampagne, der blev lanceret fredag den 22. januar 2019. CIP har siden lanceringen printet og uddelt 10.000 t-shirts med teksten ”I won’t pay the secret debt” til civilbefolkningen, først i Maputo men nu også i landdistrikterne. Politiet har besvaret kampagnen ved at patruljere uden for CIP’s kontor, hvor t-shirtsene er forsøgt konfiskerede. Alle, der er blevet set bære en af disse t-shirts, er blevet beordret til at tage den af. Politiet har forklaret, at de er blevet befalet at stoppe t-shirt-uddelingen fra politiets overordnede, da t-shirtsene angiveligt skulle skabe uro og være udtryk for ulovlige demonstrationer.

Ved et pressemøde protesterede CIP imod politiets behandling og understregede, at kampagnen er fuldkommen fredelig, og at befolkningen er i sin fulde ret til at udtrykke deres indignation over for statens ulovlige ageren. CIP fremhæver yderligere, at det ikke er t-shirtsene, der har opfordret den mozambiquiske befolkning til at deltage i kampagnen imod den ulovlige gæld. Derimod hersker der en kæmpe modvilje i befolkningen mod at blive gjort ansvarlig for tilbagebetalingen af gælden. Efter kampagnens lancering er CIP blevet ramt af heftig kritik særligt fra Armando Guebuzas støtter.

CIP er nu begyndt at poste videoer, hvori prominente mennesker bærer t-shirtsene og udtrykker deres holdning til gældskrisen.

Kampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.