Vestsahara

Danske MEP'ere stemmer mod menneskerettighedsmandat for MINURSO

6 danske medlemmer af EU parlamentet stemmer imod at FN's styrker i Vestsahara, MINURSO, skal have mandat til at overvåge menneskerettighederne.
17. september 2018

I kategori

I kategori:
Her er de 6 danske medlemmer af EU parlamentet der stemte i mod et menneskerettighedsmandat
  • Bendt Bendtsen, Konservative Folkeparti

  • Jens Rohde, Radikale Venstre

  • Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

  • Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
  • Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti
  • Anders Vistisen, Dansk Folkeparti

Undlod at stemme:

  • Morten Løkkegaard, Venstre

 

I begyndelsen af juli 2018 skulle EU parlamentet tage stilling til, om de ville støtte, at FN giver sine styrker i Vestsahara pligt til at overvåge menneskerettighedsudviklingen i det besatte Vestsahara. EU parlamentets udenrigskomite havde forslået at et sådan mandat skulle tilføjes til EU’s anbefalinger til sikkerhedsrådet.

Forslaget fik en række marokkanske lobbyister på bane. De arbejdede ihærdigt for at få fjernet menneskerettighedsmandatet fra teksten. Dette lykkedes. 6 ud af de 13 danske medlemmer af EU parlamentet stemte mod mandatet og en udlod at stemme.  

Afrika Kontakt har i et brev til de 6 MEPer, spurgt ind til hvorfor de ikke mener at MINURSO skal have et menneskerettighedsmandat.

I brevet skriver Afrika Kontakt bl.a.:

"Vi skriver til dig for at få en forklaring på din stemmeafgivelse i forbindelse med Foreign Affairs Committees rapport til FNs generalforsamling.

Det fremgår af referatet, at du ikke har stemt for forslaget om, at MINURSO skal have udvidet sit mandat, så missionen også får pligt til at overvåge krænkelser af menneskerettighederne i Vestsahara.

MINURSO er den eneste af FN’s fredsbevarende missioner, som ikke har overvågning af menneskerettighederne som en del af sin arbejdsopgave, og alle betydelige menneskerettighedsorganisationer: Amnesty, Human Rights Watch, EuroMed Rights o.a. opfordrer til, at MINURSOs mandat bliver udvidet på dette område."

I brevet til de 6 udbeder Afrika Kontakt sig svar på, hvorfor de har stemt mod et menneskerettighedsmandat for FN's styrker i Vestsahara.

Morten Nielsen fra Afrika Kontakt siger: "Vi ser frem til at høre fra MEP'erne, og håber at de vil genoverveje deres holdninger. I særdeleshed undrer det os at se de to Radikale medlemmer stemte mod et menneskerettighedsmandat".

Svar fra Jens Rohde:

Kære Morten Nielsen og Afrika Kontakt,

På vegne af Jens Rohde tak for din mail vedrørende Europa Parlamentets henstilling til Rådet om den 73. Generalforsamling i FN.

Som du rigtigt skriver skulle Europa Parlamentet blandt andet tage stilling til udviklingen i Vestsahara, men også om et samarbejde med AU (den Afrikanske Union), om basale kvinderettigheder i tredjeverdenslande og menneskerettigheder generelt – hvor vi stemte for.

Der hvor vi læser lovgivningen anderledes, er at § 1, point x, 3, som er den du henviser til, er et spørgsmål om en fremtidig folkeafstemning i Vestsahara, og i den forbindelse hvorvidt MINURSO skulle overvåge menneskerettigheder i den sammenhæng. Vi i Radikale Venstre, støtter enhver form for opretholdelse af menneskerettigheder, dog er det en fordrejning at skrive i jeres efterfølgende pressemeddelelse at "Vi stemmer mod et menneskerettighedsmandat". Vi så dette som en stemme om en folkeafstemning.

Det er Jens' overbevisning at en eventuel folkeafstemning i et i forvejen besat område af en nation, der ikke anderkender folkeafstemninger ville være konfliktoptrappende snarere end et anvendeligt diplomatisk værktøj. Folkeafstemninger er i sin essens ikke et funktionelt konfliktløsningsmiddel. 

Vi er bevidste om den meget spændte situation i Vestsahara, men eftersom Marokko stadig kontrollerer to tredjedele af Vestsahara ville det ikke være i Polisario's interesse og ej heller være repræsentativt at udføre en folkeafstemning. Dette ville kun eskalere konflikten og ingen enighed ville opnås. Vi må derimod søge mod andre diplomatiske værktøjer for at løse konflikten.

Med Venlig Hilsen / Kind Regards

JACOB THERKELSEN

Political Advisor - MEP Jens Rohde