Svar fra udenrigsministeriet om Vestsahara

Der skal told på

idenrigsminisyetet har nu svaret på, hvad de vil gøre i forhold til handel med Vestsahara, og han siger, at der skal betales told af produkter fra området.
05. april 2017

I kategori

I kategori:

Udenrigsministeriet har nu svaret på, hvad Danmark vil gøre i forhold til handel med Vestsahara, og fra ministeriet lyder det, at der skal betales told af produkter fra området. Sagen blev drøftet på et samråd 24.marts. Udenrigsministeriet siger efterfølgende til Vestsahara Nyhedsbrevet: 

"EU vil respektere dommen og man afventer et udspil fra EU-Kommissionen om vejen frem for landbrugsaftalen efter dommen. FN står i spidsen for de internationale bestræbelser  at opnå en politisk løsning  konflikten om Vestsahara. EU og Danmark bakker fuldt op om disse bestræbelser. En fremadrettet løsning for landbrugsaftalen skal være forenelig med FN-processen og hvis muligt bidrage til at genoptage denne proces. EU-Kommissionen har understreget, at dommen ikke betyder et forbud mod import af produkter med oprindelse i Vestsahara, men at sådanne produkter ikke kan importeres med de toldpræferencer, der gælder i kraft af landbrugsaftalen mellem EU og Marokko. Der skal dermed betales fuld told  produkter fra områdetsåkaldt "Most Favoured Nation"-told."

 

Ingen mærkning

Afrika Kontakt har fået et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet, så det er ikke muligt at stille opfølgende spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen, og det fremgår ikke af svaret, hvordan beslutningen om told skal implementeres i Danmark eller hvordan han – og Skat – vil kunne konstatere om varer er produceret i Vestsahara, da der endnu ikke er stillet krav om en mærkningsordning. 

 

….men Spanien

I midten af marts besluttede Spanien, at varer fra Vestsahara skal belægges med told. Det gjaldt også fiskeolien på det kontroversielle skib Key Bay, der stoppede i Las Palmas på vej til Frankrig med fiskeolie.  Det var så vidt vides første gang efter EU-dommen, at en varer fra Vestsahara blev importeret til et EU-land og afkrævet told.