Forlængelse af FN-mandatet

Et halvt års forlængelse

Sikkerhedsrådet forlængede kun MINURSOs mandat med et halvt år og opfordrer til nye forhandlinger. Tre lande undlod at stemme
08. maj 2018

I kategori

I kategori:

Fredag den 27. april fornyede et flertal i FNs Sikkerhedsråd MINURSOs mandat, men mod sædvane blev mandatet ikke fornyet med et helt år, men kun med seks måneder.

Usædvanligt er det også, at de tre lande Kina, Rusland og Etiopien afholdt sig fra at stemme for resolutionen, fordi landene havde uden held havde forsøgt at få den ændret. Landene fandt, at kritikken mod Polisario var for ensidig og resolutionen for promarokkansk.

Det samme gjorde Sverige, der for tiden har en af de midlertidige pladser i Sikkerhedsrådet.

Den svenske repræsentant Carl Orrenius Skau konstaterede også, at nogle elementer i resolutionen manglede balance og ikke fuldt ud afspejlede situationen i området. 

Stridspunktet er området Guerguerat i bufferzonen nær grænsen til Mauretanien. Her forsøgte Marokko at bygge en ny vej,  Polisario sendte soldater til området, og FNs generalsekretær Antonio Guterres bad tidligere på måneden Polisario om at trække sig væk fra bufferzonen. Marokko har    tidligere nægtet FN tilladelse til at sende en undersøgelseskommission til Guerguerat og Sikkerhedsrådet har bedt Marokko genoverveje dette, men det sidste er ikke nævnt i Sikkerhedsrådets resolution.

Derimod kritiserede Sikkerhedsrådet Polisarios planer om at flytte nogle administrative funktioner til Bir Lahou, der ligger i det Polisario-kontrollerede område, selv om området ikke ligger i bufferzonen og flytningen ifølge Polisarios talsmand Mhamad Khadad ikke krænker våbenhvileaftalen fra 1991.

Ikke veto

Selv om Rusland ikke ville stemme for resolutionen, ville landet dog heller ikke nedlægge veto, for man værdsætter MINURSOs indsats.

Landene var enige om, at der skal findes en realistisk, mulig og vedvarende løsning på den 43 år gamle konflikt og USA’s repræsentant Amy Noel Tachco sagde, at Rådet efter MINURSO været til stede i området i 27 år, ikke har opfyldt sit formål, og har tilladt Vestsahara at udvikle sig til et lærebogseksempel i en fastfrossen konflikt.

”Det kan ikke fortsætte på denne måde,” sagde Amy Noel Tachco. Hun tilføjede, at Sikkerhedsrådet må yde fuld støtte til generalsekretærens særlige udsending, den tidligere tyske præsident Horst Köhler, for at sætte gang i direkte forhandlinger mellem parterne. Grunden til, at forlængelsen kun er sket med seks måneder er for at tvinge parterne til forhandlingsbordet.

Fra Polisarios side er der glæde over, at mandatet kun bliver forlænget frem til 31.oktober.

”Positivt og overraskende,” siger Polisarios  repræsentant i Danmark M. Limam Mohamed Ali. På den måde holder man konflikten på Sikkerhedsrådets radar, fordi Horst Köhler skal sende hyppigere rapporter til FN og man lægger pres på parterne for at få gang i nye, direkte forhandlinger.

”Det sender en klar besked om at få sat fart på processen,” vurderer han og fremhæver, at også USA's repræsentant opfordrer til at få sat gang i forhandlingerne, der blev afbrudt for 10 år siden.