For tredje gang:

EU-domstolen bekræfter: Vestsahara er ikke en del af EU-Marokko-fiskeriaftale

For tredje gang på halvandet år, har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) bekræftet, at Marokko ikke har nogen suverænitet over Vestsahara.
31. juli 2018

I kategori

I kategori:

I sin nyeste dom fra den 19. juli 2018 bekræfter Retten, at EU's fiskeriaftale (fra 2013) med Marokko ikke kan anvendes på det besatte territorium.
Med den seneste dom har EU-Domstolen for tredje gang bekræftet, at EU's forsøg på at indarbejde Vestsahara i sine bilaterale aftaler med Marokko er ulovlig. Og er dermed helt på linje med de første to domme.

Den 19. juli 2018 offentliggjorde EU-Domstolen sin dom i sagen hvor Vestsaharas befrielsesbevægelse, Polisario havde lagt sag an mod EU's ministerråd, for at få afklaret det geografiske anvendelsesområde af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko fra 2013.

Retten konkluderede i dommens artikel 69, at "som følge af ovenstående betragtninger, at partnerskabsaftalen og protokollen fra 2013 skal fortolkes i overensstemmelse med de internationale folkeretlige regler, der er bindende for Unionen og er gældende i forbindelserne mellem Unionen og Kongedømmet Marokko. I den sammenhæng falder Vestsahara og de farvande, der støder op til territoriet, ikke under denne aftales og protokollens respektive territoriale anvendelsesområde."
Domstolen henviser til sin dom fra februar i år, hvor domstolen allerede havde erklæret fiskeriaftalen mellem EU og Marokko for at være ugyldig i Vestsahara. Denne sag var anlagt af den britiske Vestsahara Kampagne, mod den britiske regering i februar 2015. I oktober samme år besluttede den britiske højesteret at forelægge sagen for EU domstolen for at få en præjudiciel afgørelse. Denne kom den 27. februar 2018.

Det er bitter ironi at den seneste dom er afsagt kun få dage før at EU-Kommissionen og den marokkanske regering besluttede at godkende en nyforhandlet fiskeriaftale, der som i 2013 aftalen forsat omfatter det af Marokko besatte Vestsahara. Den nye aftale inkludere nu også eksport af fosfat fra de besatte områder til EU's medlemslande.
Nina Andersen fra Afrika Kontakts Vestsahara gruppe siger om den nye dom, ”Tre domme fra EU's højeste juridiske instans er åbenbart ikke nok til at få EU's medlemslande – herunder Danmark – til at ændre praksis. Det er en håbløs sag som EU og EU's medlemslande endnu en gang har tabt”.
Sekretariatsleder på Afrika Kontakt, Morten Nielsen forklare at man aktivt vil støtte Polisario’s krav om erstatning fra EU og de private virksomheder der er involveret i udnyttelse af Vestsaharas resurser. ”Vi har derfor sammen med en advokat og Polisario startet en proces for at identificere danske virksomheder der kan rejses erstatningsansvar over for”.

Mohammed Khadad fra Polisario siger "Vi håber at Europa-Parlamentet vil stoppe denne aftale. Hvis dette ikke lykkes og der kommer en ny aftale der eksplicit inkludere Vestsahara, vil vi indlede en ny klagesag ved EU-Domstolen. Vores advokater arbejder i øjeblikket på en sag om erstatningskrav overfor Kommissionen, som vi vil indlede på grundlag af EU-Kommissionens gentagende ignorering af EU domstolens afgørelser. Erstatningskravet beløber sig til flere hundrede millioner euro." siger Khadad. Læs Polisario's fulde pressemeddelelse her.

Domstolen siger desuden at da hverken aftalen eller protokollen kan anvendes på Vestsahara, er Polisario ikke direkte berørt, og har derfor ingen grund til at anlægge sag. Som sådan er sagen formelt annulleret, mens dens underliggende argumentation igen støtter Polisaris holdning og bekræfter retten til selvbestemmelse i forhold til Vestsaharas befolkning og territorium.
Den nye aftale mellem EU og Marokko har fået bred politisk støtte i det danske folketing. Foruden regeringspartierne støttede, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre regeringens mandat, Et mandant der inkluderede det af Marokko besatte Vestsahara. Kun Socialdemokraterne, Alternativet og Enhedslisten var i mod mandatet. 

Kilder: Western Sahara Ressource Watch og EU domstolen


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev