EU og Singapore underskriver handels- og investeringsaftaler

Aftalerne vil beskytte private virksomheders profit gennem hård lovgivning, mens arbejdstagerrettigheder og miljø kun beskyttes med vage hensigtserklæringer.
19. oktober 2018

I kategori

I dag skriver EU og Singapore under på to aftaler: en handelsaftale og en investeringsaftale. Efter massiv kritik fra civilsamfundet af ISDS-mekanismen under forhandlingerne om TTIP og CETA, samt en dom fra EU-domstolen, har EU været nødsaget til at dele nye aftaler op i to dele. Hvor handelsaftalen med Singapore træder i kraft omgående, skal investeringsaftalen i den kommende tid ratificeres i de nationale parlamenter i EU.

EU’s handelskommissær Cecilia Malmström udtaler, at aftalerne “inkluderer ambitiøse forpligtigelser for beskyttelse af miljø og arbejdstagerrettigheder”.[1]  

Denne udtalelse falder imidlertid til jorden med tanke på, at Singapore mangler at ratificere 66 af ILO’s konventioner om arbejdstagerettigheder, heriblandt konvention 87 om ’Foreningsfrihed og Retten til at Organisere sig’[2]. Ydermere beretter Human Rights Watch, hvordan borgere i Singapore lever med ”alvorlige restriktioner for basale rettigheder, som ytringsfrihed, foreningsfrihed og fredelig forsamlingsfrihed”.[3]  

Handelsaftalen indeholder en række hensigtserklæringer, der skal fremme bæredygtig udvikling og ratificere ILOs konventioner. Men den indeholder ingen sanktionsmuligheder, hvis Singapore bryder konventionerne.[4]

Samtidig tildeler investeringsaftalen private virksomheder rettigheder ved etableringen af en investeringsdomstol, der gør det muligt for virksomheder at sagsøge stater på baggrund af demokratisk vedtaget lovgivning, der mindsker virksomhedens profit. Vel at mærke uden at staterne tilsvarende kan sagsøge virksomheder, hvis de krænker menneskerettigheder eller forurener miljøet.

EU’s prioriteringer er tydelige. Hård lovgivning gælder kun for virksomheders rettigheder, mens menneskers rettigheder må håndhæves med retningslinjer og hensigtserklæringer.

Dét ønsker vi i Afrika Kontakt at lave om på. Handels- og investeringsaftalerne bør gøre det klart, at hensyn til menneskers rettigheder altid har forrang over for hensyn til virksomheders profit. Derfor står vi klar til at kæmpe imod, når investeringsaftalen skal ratificeres i Folketinget.

 

[2]https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103163