FN’s fredsforhandlinger

EU underminerer fredsprocessen i Vestsahara

Handels-og fiskeriaftaler mellem EU og Marokko, som inkluderer det besatte Vestsahara, sætter den skrøbelige fredsproces i regionen over styr, da aftalerne motiverer Marokko til at blive væk fra forhandlingsbordet og fortsætte status quo...
28. januar 2019

I kategori

I kategori:

Marokko og nabolandet Vestsahara, repræsenteret ved frihedsbevægelsen POLISARIO, har været i en fastlåst konflikt siden 1991, hvor FN lovede Vestsaharas oprindelige befolkning – saharawierne - en folkeafstemning om selvstændighed. Afstemningen kom aldrig og siden har FN-missionen MINURSO opretholdt en våbenhvile mellem de to parter. Det er kun sjældent lykkedes at føre partnerne sammen i forsøg på dialog og Marokko har kategorisk afvist en folkeafstemning om selvstændighed, selvom den ifølge FN er udgangspunktet for fredsforhandlingerne. Flere observatører melder dog om positive udviklinger, da det i december 2018, under ledelse af FN’s nye særlige udsending Horst Köhler, for første gang i seks år er lykkedes at genstarte forhandlingerne og bringe parterne sammen. Forhandlingerne havde ikke andet konkret output end at parterne blev enige om at mødes igen i starten af 2019, men Köhler udtrykker sig forhåbningsfuldt.

Selvom fredsforhandlingerne er en positiv udvikling, er der ikke meget håb for egentlige fremskridt i processen, så længe EU underminerer denne igennem sin handelspolitik med Marokko. EU-domstolen har fire gange underkendt handels- og fiskeriaftaler mellem EU og Marokko, fordi disse inkluderer det besatte Vestsahara uden folkets samtykke. Til trods for at det er i strid med både EU-lov og folkeretten, bliver EU-kommissionen ved med at presse på for nye aftaler, som inkluderer Vestsahara. Senest blev en sådan handelsaftale godkendt d. 16. januar. Det er svært at forestille sig at det marokkanske kongedømme føler sig pressede til eftergive kompromiser i forhandlingerne, når EU - den største importør af marokkanske varer - fortsætter med indirekte at blåstemple besættelsen og sikre kongedømmet fortsat økonomisk gevinst.

Dagen inden nævnte handelsaftale blev stemt igennem i EU-parlamentet, foreslog den liberale gruppe at indføre en såkaldt ’split vote’ vedrørende en paragraf i den rapport som ligger til grund for sagen, som omhandler netop FN’s fredsforhandlinger. Forslaget gik på at dele paragraffen op i to dele, så én del udsiger at kommissionen og den europæiske udenrigstjeneste løbende har haft kontakt med FN’s særlige udsending til Vestsahara og én anden del som forsikrer at aftalen støtter FN’s bestræbelser på at opnå en langsigtet løsning på konflikten. Ifølge Western Sahara Resource Watch antyder det at den liberale gruppe, eller mere specifikt den ledende MEP på sagen Marietje Schaake, ikke tror på paragraffens sidste del; at aftalen vil hjælpe FN’s fredsforhandlinger. Rapporten har i mange andre henseender også vist at være utroværdig. Alligevel var 444 parlamentarikere enige om at stemme aftalen igennem.