Afstemning:

Folketinget afviser at anerkende Afrikas sidste koloni som selvstændig stat

Alle partier undtagen Enhedslisten stemte imod forslag om anerkendelse af Vestsaharas eksilregering.
25. marts 2014

I kategori

I kategori:

”En dansk anerkendelse af Vestsaharas eksilregering ville være det første skridt til at lægge pres på det marokkanske kongedømme, samtidigt med at det ville sende en klar opfordring til EU's andre medlemslande til at tage lignede tiltag”, sagde Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl tirsdag i en ordførertale fra folketingets talerstol.

”Nogen skal jo starte processen hvis den overhovedet skal i gang. Flyvske ord og udenomssnak kan [Vestsaharas oprindelige befolkning] saharawierne ikke bruge til ret meget”.

Anledningen var Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning om at anerkende Afrikas sidste koloni Vestsahara som en selvstændig stat, og at arbejde for en fælles anerkendelse i EU-regi, som ordførerne fra resten af folketingets partier dog alle tilkendegav, at de ville stemme imod.

Vestsahara har været koloniseret af Marokko siden 1975 selv om FN, den Internationale Domstol, og alle andre internationale organer anerkender saharawiernes ret til selvbestemmelse. Der sidder cirka 165,000 saharawier i flygtningelejre i nabolandet Algeriet og venter på at kunne komme hjem.

Udenrigsminister Martin Lidegaard forklarede i sit oplæg, at regeringen stemte imod forslaget, og opfordrede de andre partier til at gøre det samme, fordi man blandt andet mente at det er forkert at Danmark skulle tage entydigt stilling til fordel for den ene part, at det er en bedre løsning at arbejde igennem FN og EU end alene, og at Marokko reagerer på internationalt pres. ”Det går langsomt men det går fremad”, påpegede Martin Lidegaard.

Og sidenhen stillede ordførerne fra de andre partier sig op, en efter en, og erklærede sig grundlæggende enige med Udenrigsministeren. Alle ville de stemme imod forslaget.

De to forslagsstillere, Christian Juhl og Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, påpegede som svar til de andre ordførere, at FN netop har valgt side og støtter saharawiernes ret til selvstændighed, og at EU for tiden netop ikke spiller en positiv rolle, men tværtimod er med til at legitimere Marokkos kolonisering af Vestsahara gennem indgåelse af handelsaftaler med Marokko der også omfatter Vestsahara.

Man behøvede derfor ikke at udelukke andre tiltag, såsom en anerkendelse af Vestsahara, der netop ville være med til at presse Marokko, mente Enhedslisten. Også i lyset af at Danmark tidligere har valgt side og interveneret i konflikter såsom Sydafrika i firserne og i Jugoslavien i halvfemserne, samt at der er enighed i folketinget om at fordømme Ruslands annektering af Krim.

Det står desuden i regeringsgrundlaget, at man vægter en forebyggende indsats i forhold til konflikthåndtering, og at man ønsker at Danmark skal styrke sin internationale indsats i konfliktramte områder, hvilket er gentaget i en skrivelse fra Udenrigsministeriet fra november 2013, hvilket Enhedslisten fremhævede som et yderligere argument for at Danmark burde spille en mere aktiv rolle i Vestsahara-konflikten.

Men selvom forslaget altså med al sandsynlighed ikke bliver vedtaget, har processen omkring lovforslaget ikke været spild af tid, mener Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin.

”At anerkendelse af Vestsahara er blevet diskuteret i det danske parlament er i sig selv en sejr for Vestsaharas befolkning. Diskussionen fortsætter i udenrigsudvalget i næste uge, og Danmark kan stadigvæk spille en aktiv rolle i forhold til at presse den FN-sanktionerede folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold igennem, så Vestsaharas befolkning kan vælge selvstændighed”.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev