En gasledning under konstruktion
Mozambique:

Gasprojekt truer unikt økosystem og lokalbefolkningen

NOAH og Afrika Kontakt støtter Friends of the Earth Mozambiques kamp mod gasudvinding i sårbart område i det nordlige Mozambique.
24. oktober 2018

I kategori

I kategori:

FN’s klimapanel har gjort det klart, at for at nå målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, skal det globale CO2-udslip halveres inden 2030. Alligevel fortsætter kul-, olie- og gassektoren verden over med at udvide sine aktiviteter – også i sårbare områder, hvor det kan få fatale konsekvenser for lokalbefolkningen. Quirimbas-reservatet i Cabo Delgado-provinsen i det nordlige Mozambique er et sådant område, der nu er truet af planer om at udvinde flydende fossilgas.

Quirimbas-reservatet er kendt for sin unikke biodiversitet. Derfor blev naturreservatet del af UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves i juli 2018. Reservatet, der ligger ved kysten af det Indiske Ocean, består af et økosystem med en biodiversitet, som er sjældent set i resten af verden. Mangroveskoven er en af de sidste tilbage i verden og området huser flere typer truede dyre- og plantearter såsom hvaler og skildpadder. Imidlertid trues dette enestående økosystem med at blive ødelagt på grund af det planlagte udvindingsprojekt.

Ikke nok med at det flydende gas-projekt i Quirimbas-reservatet vil få alvorlige konsekvenser for dyre- og planteliv i og omkring reservatet, det vil også skabe negative følgevirkninger for lokalbefolkningens helbred og sætte deres sundhed og liv på spil. Projektet, der efter planen fuldføres i begyndelsen af 2020’erne vil ødelægge områder med hidtil uberørte koralrev, mangroveskov, søgræs og truede plantearter, der er unikke for Quirimbas-reservatet.

Gasudvinding og udforskningen af gas vil medføre store skader og forstyrrelser for dyre- og fiskelivet i området. Lokalbefolkningen er afhængige af at fiske, noget der ikke længere vil være muligt hvis gasprojektet gennemføres. Gasudvindingsprojektet er derfor noget, som befolkningen i nærområderne vil kunne mærke på egen krop.

De involverede selskaber, som vil stå for udvindingen af fossilgas, indrømmer, at projektet vil føre til forurening af jord og drikkevand i reservatet og de omkringliggende områder, som på sigt kan føre til sygdomme blandt lokalbefolkningen. Til trods for disse alvorlige konsekvenser har selskaberne ikke i tilstrækkelig grad konsulteret menneskene der bor i nærområderne inden projektet startede.

Afrika Kontakt og NOAH støtter kampen mod gasprojektet. I et brev til UNESCO opfordrer vi dem derfor til at tage til handling, for at stoppe dette uerstattelige naturreservat fra at blive ødelagt på grund af gasudvinding.

Læs hele brevet her.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev