Noget for dig?

Global Aktion optager nu nye aktivister

Global Aktion, Tidligere Afrika Kontakt, åbner i august for et introforløb for nye aktivister, der ønsker at indgå i en eller flere af vores 25 arbejdsgrupper.
04. juli 2019

I kategori

I kategori:

Det første møde er torsdag den 22. august kl. 17:00. Efter dette møde er der fire obligatoriske to-timers aktivisttræninger. Tilmelding er nødvendig på info@globalaktion.dk. Skriv ligeledes hvilke dage der passer dig i forhold til aktivisttræning.

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, hvor det er frivillige aktivister der bestemmer og har ansvaret for den politiske retning og de aktiviteter vi laver. Vi er en travl forening, hvor du vil kunne indgå som en aktiv deltager i det praktiske, organisatoriske og politiske arbejde vi samarbejder om at udføre.

Læs hvilke grupper der søger flere nye aktive medlemmer: https://afrika.dk/these-groups-are-looking-new-activists

Det første 3 timers intro møde er den 22. august kl. 17 på Global Aktion. Kom og hør mere om, hvad vi laver og hvordan du aktivt kan indgå i arbejdet. Det første intromøde vil blive efterfuldt af fire to-timers møder, hvor du vil blive sat grundigt ind i hvordan vi arbejder, høre om vores strategi, politiske analyse og hvordan vores partnerskaber med græsrødder i det globale Syd fungerer. Vi ved at for at du kan tage et ansvar, skal du kende til vores arbejde og tilgange.

De fire møder gentages, så hvis du ikke kan den ene gang er der en ny mulighed et par dage senere.
Første aktivisttræning: Global Aktions politiske analyse og strategi. Mandag den 26. august eller onsdag den 28. august.
Anden aktivisttræning: Global Aktions partnertilgang og partnerskaber i det Global Syd. Tirsdag den 27. august eller torsdag den 29. august.
Tredje aktivisttræning: Global Aktions kampagne- og politikarbejde. Mandag den 2. september eller onsdag den 4. september.
Fjerde aktivisttræning: Arbejdsopgaverne og rutinerne i grupperne. Hvad skal jeg lave og hvilke opgaver er der i den gruppe jeg gerne vil med i?  Tirsdag den 3. september eller torsdag den 5. september.

Alle møderne starter kl. 17 og foregår på Global Aktion, Wesselsgade 2 – indgang på hjørnet – på Nørrebro.

Hvem er vi?
I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.
Vi tror på, at en mere retfærdig og lige verden er mulig. En verden, hvor alle har en stemme i de politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er ligeligt fordelt. Simpelthen en verden, der sætter mennesker og miljø før profit.

For at gøre op med de nuværende, ulighedsskabende strukturer er det afgørende at skabe en international bevægelse på tværs af landegrænser og kontinenter. Derfor kæmper vi i solidaritet med aktive mennesker verden over for at skabe disse grundlæggende forandringer. Vi indgår i fællesskaber med ligesindede folkelige bevægelser for at mobilisere og aktivere hinanden i kampen for vores rettigheder og derved styrke den fælles kamp mod økonomiske og politiske eliter. Med udgangspunkt i det afrikanske kontinent indgår vi i globale alliancer og handler for at påvirke den nuværende dagsorden.

På den måde er Global Aktion en international stemme og en solidaritetsbevægelse bestående af aktivister, der sammen med progressive kræfter sigter mod at skabe en lige fordeling af verdens ressourcer og lige adgang til magt og politiske beslutninger.

Politisk arbejde mod global ulighed for en mere retfærdig fordeling af klodens værdier
En række af vores arbejdsgrupper arbejder med politiske emner inden for de fire tematikker, som vi har besluttet os for at arbejde med i Global Aktion:

  • Magt og Demokrati
  • Demokratisk kontrol af naturressurserne
  • Klimakrisen og løsninger på denne.
  • Handel, herunder TTIP og frihandel

Støtte til græsrødder i det globale Syd
Via vores partnerskaber samarbejder flere af vores arbejdsgrupper med græsrødder i det globale Syd. Målet med vores partnerskaber er at styrke organisering og mobilisering af mennesker i det globale Syd for deres rettigheder, og sammen kæmpe for en lidt bedre verden.

Hvad betyder det at være aktiv i Global Aktion?

At være aktiv i en eller flere arbejdsgrupper i GA vil betyde at du sammen med resten af gruppen vil have ansvaret for udviklingen og gennemførelsen af de projekter, kampagner og andet som gruppen beslutter sig for at lave.  Vi har en fælles strategi der guider vores arbejde, men rammerne er rimelig åbne, og nye grupper oprettes når der er interesses for det.

Du må forvendte at bruge en eftermiddag (fire timer) om ugen til møder, som et minimum. Derudover er der kommutation i gruppen, mails og dokumenter der skal læses og kommenteres på, intern uddannelse i GA, aktivistmøder om emner af fælles interesse. I alt ca. 3-6 timer om ugen. I perioder er der mere at lave, op til deadlines, i forbindelse med besøg til eller fra det Globale syd, deltagelse i internationale konferencer og processer i og uden for Danmarks grænser.

Du skal med andre ord prioritere Global Aktion, og afsætte den nødvendige tid.

Vi ses – husk tilmelding til info@globalaktion.dk


Aktivisterne i Global Aktion

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev