Samråd i Udenrigsudvalget om Vestsahara

Møde med erhvervslivet

Et samråd med udenrigsminister Anders Samuelsen, bragte ingen afklaring om, hvordan Danmark skal forholde sig til Marokko efter EU-dom, der klart slår fast, at Vestsahara ikke er omfattet af handelsaftaler.
28. marts 2017

I kategori

I kategori:
EU-Marokko

Marokko er en vigtig samhandelspartner for EU – og omvendt, og ifølge netavisen Al-Monitor, der er specialiseret i Mellemøsten, går 85 procent af Marokkos eksport af frugt og grøntsager til Europa. En stor del af disse produceres i den besatte del af Vestsahara. På trods af dommen fra 21. december har EU-Kommissionen endnu ikke kontaktet Polisario eller foretaget sig noget for at stoppe eksporten fra Vestsahara til EU-landene.

Enkelte sydeuropæiske landbrugsorganisationer har protesterede mod den ulovlige konkurrence fra Vestsahara. Desuden regner EU Marokkos som en væsentlig samarbejdspartner i spørgsmål om sikkerhed, migration og antiterrorisme.

Det forlyder, at ministeriet vil indkalde erhvervslivet til møde om sagen.

Udenrigsudvalget havde i fredags den 24.marts kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen, LA, i samråd for at drøfte EU-domstolens afgørelse, der klart afgør, at Vestsahara ikke er en del af Marokko og at handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke omfatter Vestsahara. Ministeren skulle forholde sig til, hvad han mener om dommen og hvilke konsekvenser den vil få for dansk udenrigspolitik – især overfor EU og Marokko.

Han blev også spurgt, om han mener, dommen vil have en positiv indvirkning på løsningen af situationen i Vestsahara og hvilke konsekvenser dommen vil få for danske virksomheder, der engagerer sig i Vestsahara.   

Der var tale om et lukket samråd, som vi ikke kan referere fra, og det lykkedes ikke inden nyhedsbrevets deadline at få en redegørelse fra Anders Samuelsen om samrådet – og hvilken vejledning regeringen vil give danske virksomheder, der handler med Marokko. De risikerer efter dommen at begå ulovligheder, hvis de eksempelvis køber frugt og grønt, der stammer fra Vestsahara – eller servicerer maskiner, der er opstillet på besat område.

Møde med erhvervslivet
Udenrigsordfører Christian Juhl, Enhedslisten, der sammen med resten af Udenrigsudvalget havde indkaldt til samrådet, må heller ikke refererer fra mødet, men han siger, at han glæder sig over flere af udtalelserne fra Anders Samuelsen. Det ærgrer ham, at der ikke kom en klarere udmelding om den danske politik, men at regeringen vil afvente EU's fortolkning af dommen.

Christian Juhl glæder sig over, at alle på samrådet havde forstået, at dommen gør klart, at Vestsahara ikke er en del af Marokko, men at landet handelsmæssigt er en tredjepart.

”Jeg spurgte, om der fra dansk side var taget initiativ til at tage en drøftelse med Skat om at lægge told på varer, der kommer fra Vestsahara,” siger Christian Juhl.

”Det er der ingen afklaring på,” tilføjer han.

”Det vil være en god idé at indkalde de danske virksomheder, der har interesse i spørgsmålet og som allerede importerer varer eller yder service til marokkanske firmaer i Vestsahara. Ministeren overraskede på mødet med at fortælle, at ministeriet har planlagt et møde med erhvervslivet i næste uge, og udvalget vil efterfølgende blive orienteret.

”Jeg synes virksomhederne har ventet meget længe,” siger han og understreger, at den danske stat har mulighed for selvstændigt at lægge told på varer, der ikke stammer fra Marokko, da kun Marokko er omfattet af de særligt gunstige handelsaftaler.

Christian Juhl siger, at det er ærgerligt, at Danmark endnu ikke har en selvstændig udenrigspolitik på det område, men han håber, det bliver afklaret inden Folketingets sommerferie, hvordan danske virksomheder skal forholde sig i fremtiden.

En vigtig sag
Udenrigsudvalgets formand, Ane Halsboe-Jørgensen, S, siger også, at Socialdemokraterne holdning er, at man må afvente en fælles afklaring i EU.

”Men det er i mine øjne vigtigt at slå fast, at det er en rigtig vigtig sag, og at der er brug for, at folk i Vestsahara selv afgør deres fremtid,” siger hun og tilføjer, at dommen ikke giver sahrawierne selvstændighed.

”Men jeg håber, at dommen kan sætte skub i andre organer, eksempelvis FN, så der kan komme en afslutning,” siger hun.
Hun mener, at danske virksomheder må vente på, at der i løbet af nogle måneder kommer en afklaring fra EU-Kommissionen, så de ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de har engagementer, der omfatter Vestsahara

~UPDATE~

Venter på Kommissionen

Afrika Kontakts Vestsahara-Nyhedsbrev spurgte EU-Kommissionen, hvornår man kan vente svar på, hvordan danske virksomheder skal forholde sig, så de ikke risikerer at foretage sig noget ulovligt, efter dommen den 21. december.

Hovedkonklusionen fra samrådet i Udenrigsudvalget var, at ”vi venter på EU”. Her er svaret på henvendelsen til Kommissionen:
”Internal coordination work among all EU services concerned is progressing well with a view to identifying the way forward and exploratory talks are conducted in parallel with Moroccans in a constructive spirit of close cooperation. Whereas the two sides are anxious to find a solution in the best possible delays, it is yet too early to envision any precise timeline.”

En hjælpsom medarbejder i Kommissionen har hjulpet med forståelse ved at oversætte det til, at man taler og taler, men en løsning ligger ikke lige for, og det er umuligt at sige noget om, hvad indholdet af det endelige resultat bliver eller hvornår det vil foreligge.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev