Marokkansk politi afbrød konference, som Købehavns Universitet var medarrangør af

18. maj 2017

I kategori

I kategori:

En stort anlagt konference i Marokkos hovedstad Rabat om Parlamentarisk monarki blev i søndags uden varsel og uden begrundelse afbrudt af det marokkanske politi, og det både undrer og ærgrer en af arrangørerne, lektor Jakob Skovgaard-Petersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Købehavns Universitet.
Konferencen var arrangeret af den marokkanske NGO TAFRA og Københavns Universitet. 

Jakob Skovgaard-Petersen understreger, at der var tale om en akademisk konference – ikke et politisk møde. Formiddagen bød på oplæg fra en række europæiske professorer og specialister i forfatning og monarki. Temaet var: ”Hvordan blev de europæiske monarkier demokratiske. En diskussion om historie, forfatning og demokratisk praksis.”

 Mødet flyttet   

Der var oplægsholdere fra de tre nordiske lande, Holland, Belgien og Storbritannien. Fra Danmark deltog juraprofessor fra Københavns Universitet, Helle Krunke. Også hun er forundret over, at mødet uden forklaring blev afbrudt og mødedeltagerne bedt om at forlade lokalet.

”Men jeg ved ikke hvorfor. Jeg var bare inviteret som taler, og jeg er ikke specialist i Marokko,” siger hun. Helle Krunke talte om, hvordan Danmark har udviklet sig fra et land med en enevældig konge til et demokrati.

”Deltagerne var unge forskere fra Marokko, og jeg havde glædet mig til at høre eftermiddagens program, hvor de diskuterede udviklingen og parlamentarisk monarki i Marokko,” siger Helle Krunke, der også understreger, at der var tale om en forskerkonference – ikke et politisk møde.   

Forud var dog sket det, at mødet i sidste øjeblik blev flyttet, fordi der ikke var plads på Universitetet, hvor det var planlagt og derfor blev flyttet til det tyske Heinrich Böll Institut, hvor der kun var plads til halvt så mange deltagere.

 De europæiske modeller  

Jakob Skovgaard-Petersen  understreger, at Marokko er et kongedømme, der har udviklet sig meget siden 2011.

”Og i det lys er det interessant for unge marokkanske forskere at høre om, hvordan monarkierne har udviklet sig til konstitutionelle monarkier i Europa. Deltagerne var interesseret i at lære de europæiske modeller at kende, og jeg tror, konferencen var en udmærket inspiration for dem, ”siger han.

Han har heller ikke fået nogen forklaring på, hvorfor mødet blev afbrudt af politiet, da ordren fra politiet om at stoppe mødet blev givet til den lokale samarbejdspartner, TAFRA.

Han ved ikke, om der er kommet ordre ovenfra eller afbrydelsen kan være politiets eget initiativ.

”Eller måske ville politiet bare vise, at det havde magt til at standse møder,” siger han og understreger, at mødet på ingen måde var provokatorisk. Der var udelukkende tale om diskussioner om konstitutionelle emner.

”Men der er selvfølgelig den forskel, at i Europa er en forfatning noget, folk har ret til og i nogle lande kæmpet sig til, mens der er i Marokko er den opfattelse, at det er noget, kongen har givet til folk,” siger han. 

De marokkanske emner

De emner, der skulle have været diskuteret om eftermiddagen,  drejede sig om marokkanske forhold, bl.a.  om  regeringsdannelse og om relationerne mellem forfatningen, islam og menneskerettighederne efter Det arabiske forår, om uafhængige domstole og om hvorvidt arabiske monarkier kan demokratiseres. 

Læs mere på: www.Tafra.ma


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev