Ingen adgang

Marokko modarbejder FN-besøg

FN-rettighedsekspert ude af stand til at gennemføre besøg til Marokko.
21. marts 2019

FN's særlige rapportør for dommere og advokaters uafhængighed, Diego García-Sayán, har i en pressemeddelelse meddelt, at de nødvendige betingelser for hans besøg til Marokko ikke er opfyldt. 

"Marokkos regering har ikke været i stand til at sikre et besøgsprogram i overensstemmelse med mandatets krav og referencer og procedurer der er for landebesøg" siger Diego García-Sayán. 

Menneskerettighedsekspertens besøg var planlagt til at besøge Marokko fra den 20. til den 26. marts 2019 og skulle under besøget bl.a. undersøge virkningen af ​​de foranstaltninger som Marokko har indført for at sikre uafhængighed og upartiskhed hos domstole og anklagere samt den uafhængige udøvelse af advokaters arbejde. 

"Det er meget beklageligt, at regeringen (i Marokko) ikke har taget hensyn til vores forslag om besøgsprogrammet og tidsplanen for arbejdet. Det er en afgørende forudsætning for udøvelsen af ​​den særlige rapportørs mandat, at jeg frit kan vælge mine prioriteter, herunder steder at jeg vil besøge," sagde han. 

I henhold til mandatet for besøg af særlige ordførere skal regeringerne garantere og lette deres fri bevægelighed og deres undersøgelsesfrihed. 

Den særlige rapportør har allerede været i kontakt med den marokkanske regering og er til rådighed for yderligere drøftelser for at hjælpe med bestræbelserne på at sikre et uafhængigt og upartisk retssystem og den uafhængige udøvelse af advokatfirmaet.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev