Generalforsamling i Afrika Kontakt

Nyt navn eller hvad?

Se alle bilag til årets generalforsamling her.
12. april 2019

I kategori

I kategori:

Tid og sted: Lørdag den 13. april kl 14.00 på Afrika Kontakt, Wesselsgade 2 st - Nørrebro.

Alle medlemmer af Afrika Kontakt indbydes hermed til den årlige generalforsamling. Dette kan være den sidste generalforsamling som Afrika Kontakt, da der er stillet forslag fra Forretningsudvalget om at generalforsamlingen tager stillig til at ændre navn for organisationen til Global Aktion - Mennesker & miljø før profit.
De sidste to år har der været en intern debat om at skifte til et navn, der er tættere på hvad vi faktisk laver. Forslaget er at skifte til Global Aktion, da det rummer, at vi er en aktivistisk bevægelse og er politisk til venstre for midten. Samtidig er der ingen andre bevægelser i Danmark hvis navne kan forveksles med Global Aktion.
For at have stemmeret skal man have betalt kontingent til foreningen. Hvis du ikke er medlem kan du betale her: www.afrika.dk/støt

Forslaget til navneskifte vil medføre at vi skal have nye vedtægter. Du finder de nuværende, og forslag til nye, vedtægter som vedhæftede dokumenter.

Ud over navneskiftet skal der på årets generalforsamling fremlægges beretning og revideret regnskab. Desuden skal der vedtages arbejdsplaner for det næste års arbejde og vælges et nyt foreningsudvalg.

Dagsorden jævnfør vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent

2. Afrika Kontakts skriftlige beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.

4. Vedtagelse af arbejdsplan

5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer

9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev