Finanslovsforslag

Overblik over nedskæringerne

Venstres finanslovsudspil lægger op til samlet set at spare 2,9 milliarder kroner på udviklingsbistanden fra 2015 til 2016. Få et overblik her.
09. oktober 2015

I kategori

I kategori:

Selvom budgettet er et forslag, som et flertal i Folketinget skal godkende, inden det kan vedtages, skal der ske mirakler, hvis ikke den endelige finanslov kommer til at få katastrofale konsekvenser for kampen for demokrati og sociale, politiske og økonomiske rettigheder verden over.

Ikke nok med, at Venstre-regeringen fører et økonomisk og ideologisk korstog mod udviklingsbistanden, finanslovsforslaget går også stik imod, hvad Venstre selv siger, de gør og vil.

Tre centrale løftebrud fra Venstre:

Løftet om højere bistand til Afrika:

Selvom regeringen sikkert vil lægge vægt på at beløbet af den udbetalte bistand til Afrika stiger fra ca. 2,3 mia i 2015 til ca. 2,6 mia i 2016 viser dette IKKE et sandt billede – af 2 årsager:

1) Den procentuelle bistand til Afrika som andel af bistanden til prioritetslandene daler fra 70,5% til 68,7%.

2) Dette høje beløb sker udelukkende pga. den tidligere regerings bevillinger til bl.a. Tanzania. Bevillingerne til Afrika daler i dette forslag fra 2.570 mio kr. i 2015 til blot 660 mio. i 2016. Dvs. en nedgang på 75% i forhold til sidste år.

Løftet om større nærområdeindsats:

Det Arabiske Initiativ, Afghanistan, Pakistan og Naboskabsprogrammet bliver alle beskåret.

Løftet om mere humanitær bistand:

Den humanitære bistand øges kun med 50 mio. fra et dog allerede højt niveau på 1.775 mio. i 2015 til 1.825 mio. i 2016.

 

Få et overblik over de centrale skemaer og analyser her:

Finansloven 2015 til finanslovforslaget 2016 - tallene i detaljer - se her.

Andelen af bistanden der bliver brugt på civilsamfundet - se her.

Andelen af bistanden der bliver brugt på modtagelse af flygtninge - se her

Oversigt over bistandsniveauet siden 2002 som % af BNI - se her

Besparelse på de danske civilsamfundsorganisationer (rammer og puljer) - se her.

 

Hvad kan du gøre?

Skriv til en MF'er og protestrér over nedskæringerne:

Venstre:
Jakob  Ellemann-Jensen
Michael Aastrup  Jensen
Morten Løkkegaard
Marcus  Knuth
Peter Juel  Jensen 

Liberal Alliance:
Mette  Bock 

Det Konservative Folkeparti:

Naser  Khader

Dansk Folkeparti:
Claus Kvist  Hansen

Hans Kristian  Skibby 

Marie  Krarup

Søren  Espersen
 

Oplysningerne og tallene på denne side er hentet fra Globalt Fokus, de folkelige organisationers udviklingssamarbejde.

For mere information og løbende updates med flere statistikker og politiske analyser, henviser vi til Globalt Fokus på: http://globaltfokus.dk/arbejdsomrader/politik/finanslov-2016


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev