Genèvekonventionen:

POLISARIO har tilsluttet sig Genèvekonventionen

Marokko protesterer og kalder tilslutningen ugyldig.
23. september 2015

I kategori

I kategori:

POLISARIO har tilsluttet sig Genevekonventionen, efter ensidigt at have forpligtet sig til at overholde den siden 1976, da landet militært kæmpede mod den marokkanske besættelse.

Den 23. juni i år besluttede POLISARIOs ledelse sig for at henvende sig til Schweiz for at erklære, at man tilslutter sig konventionen. Fra schweizisk side imødekom man henvendelsen og meddelte de øvrige forpligtigede lande det. Beslutningen trådte i kraft med det samme.

Emhamed Khadad, der er POLISARIOs forhandler med FN, siger, at beslutningen om at tilslutte sig konventionen har større rækkevidde, fordi den betyder, at bevægelsen er omfattet af international lov og dermed gør det POLISARIO til den eneste autoritet, der repræsenterer Vestsaharas folk i dets kamp for selvbestemmelse.

Da Marokko selv er tilsluttet Genekonventionen, betyder det, at konflikten er reguleret af international, humanitær lov, og at begge parterne er forpligtet til at efterleve den.

Protest

Marokkos udenrigsminister, Salaheddine Mezouar, sendte straks, da beslutningen om POLISARIOs tilslutning var vedtaget, en protest til Schweiz’s udenrigsministerium. Ministeren mener, at POLISARIO er en separatistisk bevægelse skabt af Algeriet med henblik på at ramme Marokkos stabilitet og territoriale integritet og meddeler, at beslutningen om at optage POLISARIO er ugyldig. Marokko har også selv tilsluttet sig Genevekonventionen.

1949 og før

Genevekonventionen, der i realiteten består af fire konventioner og tre tillægsprotokoller, blev vedtaget i Geneve i 1949 (men grundstammen er egentlig fra 1864). Konventionerne udgør sammen med Haag-konventionen det, man kalder Den Humanitære Folkeret eller Krigens Love. Der er tale om alment gældende retningslinjer for, hvordan parter, der er i krig med hinanden, skal behandle bl.a. krigsfanger, syge og sårede.

Stort set alle lande i verden har tiltrådt konventionerne, men det betyder ikke, at de altid bliver overholdt. I Danmark har Genevekonventionen været en del af lovgivningen siden 1951.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev