Er du vores nye praktikant?

Praktikant til kommunikation, politik og kampagne

Afrika Kontakt (AK) søger en praktikant, fra 1. februar til 1. juli 2016, til at indgå i vores politik- og kampagneteam. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores kommunikationsmedarbejdere og vores frivillige projektgrupper.
01. oktober 2015

I kategori

I kategori:

Afrika Kontakt opslår hermed to praktikker med start den 1. februar 2016 og frem til 1. juli 2016.

Vi vil tilstræbe stor fleksibilitet i forhold til arbejdstiden, sådan at praktikanten samtidig har mulighed for at passe eventuelle kurser.

 

Læs mere om Praktikant til projekt området her

Praktikant med fokus på kommunikation, politik og kampagne

I dit arbejde vil du sammen med vores aktive arbejde for at styrke Afrika Kontakts profil udadtil og konkret være tovholder på at gennemføre forårets store kampagne, som kommer til at sætte fokus på internationale handelsaftalers konsekvenser for Afrika.

Praktikken er 32 timer om ugen med fleksible arbejdstider. Der vil forekomme møder om aftenen med de aktive. Praktikken er ulønnet, men eventuelle rejseaktiviteter betales.

Opgaver:

 • Fungere som tovholder på forårets kampagne.
 • Udarbejde artikler, debatindlæg, strategi og baggrundsmateriale til kampagnen.
 • Støtte de aktive i kampagnearbejdet og hjælpe til med at finde nye redskaber i oplysnings- og kampagnearbejde.
 • Bidrage med indhold til Afrika Kontakts hjemmeside, Facebook-side og nyhedsbreve.
 • Indgå i det daglige kommunikationsarbejde, herunder hjælpe til med mindre politiske kampager og lobbyarbejde i og uden for Danmarks grænser.

Vi søger en person som:

 • Har praktisk sans, godt overblik og koordineringsevner.
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt.
 • Er god til at lære fra sig og indgå i samarbejder med frivillige.
 • Er indforstået med og kan arbejde under den politiske ramme vi har i Afrika Kontakt.
 • Gerne har erfaring med kampagnearbejde og strategisk kommunikation. 
 • Kender til de sociale medier og deres muligheder og begrænsninger. 
 • Skriver godt og som brænder for at formidle udviklingspolitiske emner til en bred målgruppe. 
 • Er i gang med en videregående uddannelse.

Vi tilbyder en praktikplads. hvor du får praktisk erfaring med kampagne- og politikarbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor faglig viden og politisk erfaring. Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige profil, sådan at praktikopholdet fuldt ud lever op til dit uddannelsessteds krav.

 

Om Afrika Kontakt 

Afrika Kontakt er en solidaritets- og udviklingsorganisation med rødder i kampen mod apartheid. I dag arbejder vi i solidaritet og partnerskab med folkelige bevægelser i Afrika og støtter deres mobilisering og kamp for at sikre sig økonomiske, demokratiske og sociale rettigheder. Vi er en organisation som drives af frivillige, der arbejder i arbejdsgrupper med projekter i Sydafrika, Zimbabwe, Uganda, Swaziland, Mozambique, Vestsahara og Somalia og på sigt også i andre lande. Du vil til daglig arbejde på vores sekretariat, hvor vi har 4 ansatte og 150 aktive fordelt på en lang række arbejdsgrupper.

Ansøgning 

Send en ansøgning og CV til info@afrika.dk senest d. 21. oktober 2015 kl. 12. Der vil blive kaldt til samtaler slutningen af oktober 2015. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås af sekretariatsleder Morten Nielsen, tlf. 25396557.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev