Global Aktion, tidligere Afrika Kontakt, søger

Projektmedarbejder for Klimaretfærdighed og aktivisme

Global Aktion, tidl. Afrika Kontakt søger pr 1. juni 2019 en ny medarbejder til vores dynamiske sekretariat.
09. maj 2019

Du har bred erfaring inden for udviklings- og politisk arbejde, samt kendskab til Global Aktion og vores værdier og arbejdstilgang. Desuden har du kendskab og erfaring med aktivisme, fundraising, samt udviklingsprojekt- og økonomistyring.
 
Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer, for at gøre op med den globale ulighed og skabe en verden der sætter mennesker og miljø før profit. Vi leder efter en medarbejder der aktivt kan bruge organisationens politiske profil i udviklingen af alliancer og partnerskaber med græsrødder i det Globale Syd og Nord, og indgå i at skabe en demokratisk platform for politisk aktivisme i Danmark. Vi er i alt fire ansattetre, 3 praktikanter og ca. 150 aktivister fordelt på 25 arbejdsgrupper.

Global Aktion har de sidste år været igennem en rivende udvikling. Vores strategi sætter ambitiøse mål for, hvordan vores forening skal udvikle sig ved bl.a. at skabe synergi mellem vores politiske kampagnearbejde i Nord og vores solidaritetsarbejde i det Globale Syd. Dette betyder en ny udvikling af vores projekt  partnerskaber i det Globale Syd. Vi ser en tæt sammenhæng mellem global og national ulighed, klimakrisen og fattigdom i syd, og de rammebetingelser eliten i nord sætter. Derfor er det politiske arbejde en vigtig del af foreningens arbejde. Vi arbejder i stigende grad på at koble græsrøddernes kampe i syd, med den politiske virkelighed og vores kampe i nord. Derfor udfordrer vi også det udviklingsparadigme der er vokset frem de sidste 10 år (Verdensmål, privat sektor partnerskaber mv.). Vi ser klimakrisen og stigende global og national ulighed som resultatet af en vækst-domineret neoliberal politik og arbejder derfor med vores partnere for politisk forandring og for at sætte fokus på bæredygtige alternativer.

I Global Aktion er det aktivisterne der bestemmer hvad der sker og hvad vi mener. Vores partnerskaber med græsrødder i det Globale Syd, varetages af arbejdsgrupper bestående af frivillige aktivister, der er hovedansvarlige for projekter, fra udviklingen over informations- og kampagnearbejde til afsluttende rapporter og revidering af regnskab. Sekretariatets opgave er at muliggøre og støtte arbejdsgruppernes arbejde.

Som del af Global Aktions sekretariat i stillingen som projektmedarbejder for Klimaretfærdighed og aktivisme har du bl.a. disse ansvarsområder:

 • Du skal støtte arbejdsgrupperne i at videreudvikle vores nuværende partnerskaber i bl.a. Mozambique, Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe, Mauritius og Uganda.
 • Du skal hjælpe, støtte og uddanne aktivisterne i relevante projektredskaber og i forbindelse med implementeringen af projekterne, samt i Global Aktions analyse og ramme for global politik, herunder på klimaområdet. 
 • Du skal understøtte udviklingen af Global Aktions mobiliseringsevne i Danmark, bl.a. gennem deltagelse i netværk, herunder Forum for Madsuverænitet. (Det anbefales at ansøgere besøger GRO - festival for mad og klima for at få fornemmelse for dette arbejde).
 • Du skal bidrage til at videreudvikle arbejdet for at finde alternative finansielle støttemuligheder, end dem vi har i dag (Danida/CISU og EU), herunder private fonde, indsamlinger, kreativ hvervning af støttemedlemmer mv. Målet er at blive uafhængig af statsmidler.
 • Du skal tage del i de løbende opgaver med organisationsdrift og økonomistyring af projekter i samarbejde med Global Aktions økonomiteam. Herunder også støtte til arbejdsgrupperne om budget (kontrol) og regnskaber.
 • Du skal samarbejde med universitets- og virksomhedspraktikanter, samt aktivister, og støtte dem i prioritering af opgaver, trivsel og læring, samt bidrage til at skabe en god aktivist- og arbejdskultur i organisationen.
 • Du skal indgå i de overordnede strategiske processer, og hjælpe til at alle aktive bliver hørt, når der skal udvikles og tages langsigtede beslutninger om, hvor organisationen bevæger sig hen.
 • Du skal indgå i arbejdet med at udarbejde dokumenter og notater om strategiske overvejelser inden for arbejdsområderne: Partnerskaber, økonomi, fundraising, organisationskultur mv.

Du skal bl.a. have:

 • Gode længerevarende og dokumenterede hands-on erfaringer med udvikling og gennemførelse af udviklingsprojekter i udviklingslande.
 • Have en knivskarp politisk analyse, der er på linje med Global Aktions. 
 • Viden om og erfaring med naturressource- og klima-problemstillinger, og sociale bevægelsers løsninger og krav, herunder klimaretfærdigheds begrebet og -bevægelserne.
 • Dokumenterede gode administrative evner, herunder erfaring med økonomistyring.
 • Praktisk forståelse for at arbejde med frivillige aktivister og erfaring med udvikling af demokratiske processer.
 • Erfaring med undervisning og planlægning af workshops og andre undervisningsforløb og aktiviteter for aktivister og partnere i syd.
 • Skrive og tale dansk og engelsk på professionelt niveau. Det er en fordel hvis du desuden kan portugisisk, fransk eller spansk.
 • Kunne arbejde i et team og under kollektive beslutninger i en politisk bevægelse.
 • Besidde en stor grad af fleksibilitet, da Global Aktions arbejde primært udføres af frivillige aktivister, må der forventes en-fire aftenmøder om ugen, samt ca. en-to weekenddage om måneden.
 • Viden om og forståelse af koblingen mellem udviklingsindsatsen i det Globale Syd og kampagne og politik aktiviteter i det Globale Nord.

Arbejdstiden er 28 timer, lønnen DKK 28.000 inklusiv 10 % pension fra arbejdsgiver og 5 ugers årlig ferie. Arbejdsstedet er Nørrebro i København. Ansættelsen er foreløbigt til udgangen af juni 2020, med mulighed for forlængelse. En del rejseaktiviteter kan forekomme.

Ansøgning, med CV og referencer, sendes til info@globalaktion.dk senest onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00. Der afholdes samtaler i uge 22.

Yderligere informationer om jobbet kan fås fra sekretariatsleder, Morten Nielsen 2539 6557.

 Yderligere informationer om Global Aktion og vores arbejde finder du på www.afrika.dk.

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev