Pressemeddelelse fra Afrika Kontakt

Regeringen støtter besættelse for at få adgang til fisk

I dagens åbne samråd i Europa og Udenrigsudvalget blev ministeren for fiskeri, ligestilling & nordisk samarbejde, Karen Ellemann, samt udenrigsministen, Anders Samuelsen, udspurgt om et fornyet mandat til en fiskeriaftale med Marokko og Vestsahara
11. april 2018

I samrådet bliv ministrene udspurgt om hvordan de forholder sig til EU-domstolens dom fra den 27/2 der uomtvisteligt fastslår at området ud for Vestsaharas kyst ikke er omfattet af en fiskeriaftale med Marokko, da Vestsahara ikke er Marokko og Marokko dermed ingen ret har over Vestsaharas naturressourcer.  Ministrenes svar på dagens samråd antyder at regeringen ønsker at undergrave denne dom fra den øverste retsinstans i EU, og tilmed at ignorere folkeretten. Karen Ellemann udtalte at hun mente der var mulighed for at lave en provisorisk aftale med Marokko der omfatter det besatte Vestsahara, indtil der er kommet en løsning på den langvarige konflikt i området. Dette er på trods af at EU-Domstolen har afsagt to domme der underkender EU's handelsaftaler med Marokko, fordi disse har omfattet det besatte Vestsahara. Karen Ellemanns udtalelser tyder på at hun ikke mener at dommen fra EU-domstolen forhindrer EU om at lave en ny fiskeriaftale med Marokko der omfatter Vestsahara.

Karen Ellemann udtrykte under samrådet at det ikke var økonomiske interesser der gør at regeringen bryder med 12 års enighed om ikke at lave aftaler med Marokko der omfatter Vestsahara, da regeringen på nuværende tidspunkt ikke har fiskekvoter i farvandet udenfor Vestsahara. Hvorvidt danske kvoter i farvandet ud for Vestsahara ville komme på tale på et senere tidspunkt, ville ministeren ikke afvise, og i det efterfølgende samråd i Europaudvalget, sagde ministeren at hun agtede at gøre kommissionen opmærksom på at Danmark er interesserede i eventuelle kvoter som skulle blive tilgængelige.

Christian Juhl (EL) og Holger K. (SF), udspurgte udenrigsministeren om hvorvidt Danmark ser Polisario som den rette repræsentant for Vestsaharas oprindelige befolkning saharawierne. Til dette var hans svar at Polisario rigtigt nok er saharawiernes repræsentant i fredsforhandlingerne i FN, men at de ikke er forhandlingsrepræsentanter ift. en fremtidig fiskeriaftale. Desuden mente udenrigsministeren ikke at Danmark skal blande sig i konflikten da vi ikke har nogen økonomiske interesser i landet, og at Danmark derfor ikke skal vælge rolle i konflikten.

Efter pres fra oppositionen tilkendegav Karen Elleman at regeringen vil lægge afgørende vægt på at EU dommen overholdes og at der bliver lagt afgørende vægt på at lokalbefokningen bliver indraget. Hvem lokalbefolkningen inkluderer ville ministeren dog ikke redegøre for. Det står uvist om det er saharawierne der skal inddrages eller om marokanere bosat i Vestshara også skal inddrages. Ministeren var endvidere ikke i stand til at forklare hvorfor forhandlingsmandatet som hun ønsker at støtte, geografisk omfatter det besatte Vestsahara.

Mandatet blev vedtaget med støtte fra alle partier undtagen SF, Enhedslisten og Alternativet som dog fik skrevet ind i mandatet at der skal ligges afgørende vægt på EU-dommen fra d. 27/2 i en ny fiskeriaftale.

Afrika Kontakt mener at regeringen er på tynd is. Det er super problematisk at støtte et mandat til en fiskeriaftale der i udgangspunktet omfatter det besatte Vestsahara når det klart i EU dommen fastslås, at der intet juridisk grundlag er for dette. Dette ændre sig ikke ved at man pruicisere det i en ny aftale. Det er forsat et brud på EU domstolens afgørelse og folkeretten som ligger til grund for EU domstolens afgørelse.

Vestsahara har været besat af Marokko siden 1975 og efter en lang væbnet konflikt indgik man i 1991 en våbenhvile. Våbenhvileaftalen som FN fik lavet betød at der skulle afholdes en folkeafstemning om Vestsahara fremtid. En folkeafstemning som Marokko aflyste og siden har nægtet at gennemføre. Intet land i verden anerkender Marokkos besættelse af territoriet. Hovedparten af den oprindelige befolkning, saharawierne, bor i dag i flygtningelejre i nabolandet Algeriet.


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev