FOTO: Sebastians fiskeri ud for Mauretanien og ind i Vestsahara i maj 2018
Afrika Kontakt afslører:

Regeringen vil have danske fiskere til Vestsahara – men de er der allerede

Danske fiskere fisker ud for Vestsahara. Danmark har nu, modsat alle tidligere udtalelser, interesser i en ny fiskeriaftale med Marokko, som også skal komme danske fiskere til gavn.
30. maj 2018

I kategori

I kategori:
Fakta om Sebastian

Ca. 495 ton og næsten 50 meter langt. Bygget i 1985. Bruger også navnet, MONSUN - IMO: 8510960.
Ejer: Jens Vinther Pedersen
Gråklit 3
9990 Skagen

De fulde svar fra ministreen

Daværende minister for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde, Karen Ellemanns svar på spørgsmål - 14. maj 2018:

”Danmark agter over for Kommissionen at tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere. Man vil fra dansk side signalere, at man vil afsøge mulighederne for på sigt at opnå adgang til fiskeri under protokollen. Danmark kommer dog ikke til på nuværende tidspunkt til at bede om fiskerimuligheder under protokollen.”

”Kommissionen har oplyst, at der, i lyset af Domstolens afgørelse, er givet besked til de relevante EU-medlemsstater om, at der ikke må fiskes i farvandet ud for Vestsahara. I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”

”Det var EU’s antagelse, at fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko udgjorde det juridiske grundlag for fangsterne i de farvande, der støder op til Vestsaharas område. EU-Domstolens afgørelse af 27. februar 2018 i sag nr. C-266/16 går dog imod den antagelse, idet Domstolen fastslog, at de nævnte farvande ikke er omfattet af aftalen. I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”

Den 28. februar 2018 underkendte EU domstolen en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko. Siden har EU og Marokko forsøgt at forhandle en ny aftale på plads, der tilsyneladende ikke tager højde for dommen, der klart sagde at Vestsahara ikke er en del af Marokko. Deadline for en ny fiskeriaftale er sat til midt i juli.

Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet (der er under ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde) oplyser i et svar til Søren Søndergård fra Enhedslisten og Europa-udvalget at ”Danmark agter over for Kommissionen at tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere”. I realiteten betyder det, at danske fiskere skal være aktive ud for det af Marokko besatte Vestsahara og ikke Marokko, da 91,5% af de fisk der fiskes, fanges ud for Vestsaharas kyst. Dermed bryder den danske regering med deres tidligere og utallige udmeldinger om at Danmark ingen interesser har i en fiskeriaftale mellem EU og Marokko. Mille Neumann fra Afrika Kontakts Vestsahara gruppe fortæller, at ”Dansk Folkepartis støtte til regeringens linje, at støtte et nyt mandat til en fiskeriaftale der inkluderer Vestsahara, kom med et krav om at danske fiskere skulle have mulighed for at få del i aftalen”.

Danske fiskere er der allerede
Danske fiskere er allerede aktive ud for Vestsahara, viser en undersøgelse som Afrika Kontakt har foretaget. To danske fisketrawlere har nemlig fisket ud for Vestsaharas kyst.

Den ene trawler har endda været aktiv efter at EU-domstolen den 27. februar 2018 fastslog, at Vestsaharas farvande ikke tilhører Marokko, og dermed ikke indgår i den nuværende fiskeriaftale med Marokko

Det er ulovligt
I et andet svar fra Udenrigsministeriet oplyser man at ”Kommissionen har oplyst, at der, i lyset af Domstolens afgørelse, er givet besked til de relevante EU-medlemsstater om, at der ikke kan fiskes i farvandet ud for Vestsahara”. Det betyder, at danske myndigheder er bevidste om, at danske fiskere ikke kan deltage i plyndringen af Vestsaharas farvande. Dette kan først ske, når en ny aftale mellem EU og Marokko er på plads. Som ministeriet skriver i samme svar ”I forhandlingerne med Marokko om en ny aftale søger EU netop at adressere dette forhold ved at udstrække det geografiske anvendelsesområde.”  Det kan derfor undre at en dansk fisker aktivt har fisket ud for Vestsahara efter den 27. februar 2018. Det betyder at den danske regering mener, at hvis bare Vestsaharas geografiske anvendelsesområde skrives ind i aftalen vil den være lovlig. Hvad ministeren ikke oplyser er, at den aftale der udløber og som EU-domstolen underkendte, også tydeligt angav at det geografiske anvendelsesområde omfatter Vestsahara. Svaret giver derfor ikke mening.

På trods af en EU-dom og EU Kommissionens henvendelse om forbuddet mod fiskeri, indtil der er en afklaring om en ny fiskeriaftale med Marokko, har fisketrawlerne, Sebastian (MONSUN - IMO: 8510960), der er hjemhørende i Skagen, ifølge Afrika Kontakts oplysninger fisket ud for Vestsahara efter dommen fra 27. februar 2018.  Deres fiskeri er dermed klart i konflikt med udmeldingerne fra udenrigsministeriet. Man kan se fotos her af Sebastians aktiviteter ud for Vestsahara.

Derudover har fisketrawleren Ariadne L 303, hjemhørende i Thyborøn, efter vores oplysninger fisket ud for Vestsahara i 2016. Dette konflikter med at både udenrigsministeren og fiskeriministeren i et åbent samråd den 14. marts 2018 oplyste, at der ikke var danske fiskere ud for Vestsahara.
Mille Neumann fra Afrika Kontakts Vestsahara gruppe er ”Trist og bekymret over, at den danske regering bøjer af over for Dansk Folkepartis pres. Det lover ikke godt for den fremtidige danske indstilling til Marokkos besættelse af Vestsahara, og den plyndring som bl.a. EU's handelsaftaler er med til at legaliserer”. Og forsætter ”I Afrika Kontakt har vi derfor kun et svagt håb om at ejerne af fisketrawleren Sebastian, vil skulle stå til ansvar for det illegale fiskeri ud for Vestsahara. På samme måde kan man også undre sig over at de danske myndighederne ikke har videreformidlet Kommissionens klare udmelding om at fiskeri ud for Vestsahara ikke er lovligt”.