Udsigt over El Aaiun, en af de fem lejre saharawierne er bosat i.
Danskere deltog i

Sahara Maraton 2019

Den 22. februar tog 16 danskere en uge til de saharawiske flygtningelejre i Algeriet, for at deltage i dette års Sahara Maraton. Turen viste sig at blive starten på en ny kampagnegruppe i Afrika Kontakt.
20. marts 2019

I kategori

I kategori:

Af Mille Neumann, Vestsahara gruppen i Afrika Kontakt

Sahara Maraton er et årligt solidaritetsløb, der afholdes i de saharawiske flygtningelejre. Formålet med løbet er, at oplyse og engagere flere mennesker i konflikten og vise solidaritet med det saharawiske folk. Afrika Kontakt arrangerede derfor en tur til Sahara Maraton, som var åben for tilmelding for alle, med interesse for at blive klogere på Vestsahara konflikten og livet i flygtningelejrene.

Alle forpligtede sig på forhånd til at bidrage til oplysningsarbejde på den anden side af turen og deltagerne betalte selv for flybilletter. Vores partnere i lejrene havde planlagt et program for ugen, som foruden løbet indebar møder med internationale og lokale organisationer, møder med politikere og fejring af Saharawiernes nationaldag.

En af deltagerne var 23årige Eske Frydkjær Bentsen, som læser internationale udviklingsstudier på RUC. Eske tilmeldte sig, fordi han gerne ville lære mere om konflikten, og møde de mennesker som er ramt af Marokkos besættelse. ”Jeg synes det var en vild mulighed for at kombinere rejse med en politisk og kulturel interesse” fortæller Eske. Han skriver lige nu bachelor om Vestsahara konflikten, og vil fremover engagere sig i Afrika Kontakts Vestsahara lobby-gruppe.

Eske er langt fra den eneste deltager, som har fået lyst til at engagere sig i solidaritetsarbejdet.  Turen til Sahara Maraton har derfor skabt fundamentet for en ny Vestsahara kampagnegruppe, som vil fokusere på udenomsparlamentarisk aktivisme, og bidrage til at flere danskere får kendskab til konflikten. De præcise rammer for gruppen skal sættes på et konstituerende møde senere i marts måned.

En af de deltagere, der gerne vil engagere sig i den nye kampagnegruppe, er 24årige Anna Haagard Olsen. Anna kendte ikke til konflikten, før hun tilfældigt faldt over Afrika Kontakts facebookbegivenhed om Sahara Maraton. Hun fortæller, at konfliktens uretfærdige historie og Europas medansvar, hurtigt fik hende med på den ”vanvittige idé” om et løb i Saharas ørken.

”Det har været en kæmpe oplevelse at møde de lokale i flygtningelejrene, hvor den kollektive kamp for deres hjemland var at mærke overalt”, siger Anna. ”Saharawierne har mindet mig om, hvor vigtige fællesskaber er, og skabt grobund for et nyt blandt os der deltog i turen”, fortæller hun.

Programmet for ugen indeholdt også et møde med Ministeriet for Ungdom og Sport. For deltageren Mohamed Eleish var især dette møde spændende. Herhjemme er Mohamed frivillig i en sportsklub, som forsøger at holde unge mennesker væk fra gadehjørnerne. At holde børn og unge beskæftiget, er netop et af de områder Ministeriet for Ungdom og Sport arbejder med. Mohamed ser derfor en mulighed for fremover at bidrage til forbedringen af de spotslige muligheder for de mange børn og unge der er født og opvokset i lejrene, og som ikke har ret meget at tage sig til.

Mohameds motivation for at tilmelde sig turen, handlede dog ikke først og fremmest om sport. ”Udsigten til at blive klogere på konflikten og støtte op om kampen for frihed og selvbestemmelse, kunne jeg ikke sige nej til. Jeg er kommet hjem med en masse viden, og en stor motivation for at hjælpe de venner jeg fik i lejrene”, fortæller han.

Det er første gang, at Afrika Kontakt har mobiliseret en større gruppe danskere til at deltage i løbet. Arrangørgruppen bestod af tre aktivister fra Afrika Kontakt, som allerede nu har planer om at gentage succesen til Sahara Maraton 2020.