Historien bag Mandela Fonden

Solidaritet i praksis

Mandela er død, men kampen mod undertrykkelse, racisme og diktaturer er langt fra slut
07. oktober 2016

I kategori

I kategori:

 

Mandela Fonden blev oprettet i 1987 og administreres i dag af Afrika Kontakt.

Nelson Mandela døde i 2013, 95 år gammel.
Mandela er mest kendt for hans kamp mod det undertrykkende apartheid-regime i Sydafrika. Han sad 27 år i fængsel på grund af sin kamp for demokrati og blev sidenhen Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. I dag står Mandela for mange som symbolet på frihedskamp og vedholdenhed - et eksempel på at det er muligt at overvinde det uovervindelige.

Afrika Kontakt betragtede, ligesom Mandela, ikke kampen for rettigheder i Afrika som afsluttet efter apartheid-regimets fald. Vi synes Nelson Mandela skal æres, ved at forsætte hans kamp for frihed og demokrati i Afrika.

Ved at støtte Mandela Fonden, kan du hjælpe med at gøre Nelson Mandelas arbejde færdigt.
Mellem 1987 og 1994 mens der var apartheid i Sydafrika, støttede Mandela Fonden politiske fanger og anti-apartheid aktivister med advokat hjælp og deres familier med at overleve, når et familiemedlem stod foran en retssag, eller var fængslet for deres politiske arbejde mod apartheid regimet. 

Mandela Fonden, har efter 1994 støttet Afrikanske bevægelser og aktivister fra disse bevægelser, der er kommet i klemme pga. deres kamp for demokrati. Eksempelvis støtter Mandela Fonden med advokathjælp, kaution ved varetægtsfængsling, hospitalsudgifter efter politivold og tortur, personlig sikkerhed, færdiggørelse af studier der er afbrudt pga. politisk arbejde, transport og deltagelse i møder og konference der kan være med til at sætte en konkret kamp på den politiske dagsorden. Mandela Fonden støtter ikke personer der bor eller opholder sig i Danmark eller EU. Støtten gives kun til bevægelser og aktivister der er i Asien, Afrika og Latinamerika. 

Din støtte er vigtig
For at kunne støtte afrikanske græsrødders kampe, har vi brug for din støtte. Vi støtter typisk med 1000 til 10000 kr. efter at have modtaget en konkret ansøgning fra en bevægelse i det globale Syd. Vi kan også selv finde støtteværdige kampe og aktivt forsøge at finde støtte til disse.
Det er de aktive i Afrika Kontakt og det valgte forretningsudvalg der bestemmer hvem der skal støttes og hvem der indsamles midler til.
Mandela Fodens indsamlingsregnskab bliver revideret en gang om året af en registeret revisor. Regnskabet er offentlig tilgængeligt på denne side.

Mandela Foden er ikke en fond, men en landsindsamling godkendt af indsamlingsnævnet (http://www.indsamlingsnaevnet.dk/~/media/_raw_indsam/Liste_over_indsamli...). Støtte til Mandela Foden & Afrika Kontakt er fradragsberettet. (https://afrika.dk/st%C3%B8t/f%C3%A5-skattefradrag-din-st%C3%B8tte-til-af...).

Mandela Fonden har ikke noget at gøre Mandela Foundation eller Mandela Children's Foundation. Disse to fonde administreres af Mandela Familien og støtter kun i Sydafrika.

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrevKampagner

Afrika Kontakt har løbende forskellige kampagner, der har til formål at sætte fokus på et eller flere problemer, vores partnere i Afrika oplever. 

Vores kampagner bliver koordineret af aktive i vores kampagnegruppe. Gruppen planlægger og udfører vores kampagner i samarbejde med vores projektgrupper og partnere i Afrika. Du kan her finde mere information om kampagnegruppens arbejde.