Vindmøller i besat land

Svar fra Siemens: Vi gør ikke noget galt

Efter næsten 5 måneder svare Dansk Tyske Simens at de ikke støtter besættelsen.
30. april 2019

I kategori

I Afrika Kontakt, nu Global Aktion, skrev i november 2018 flere breve til Michael Krause, Chef for Onshore Activity i Siemens A/S Danmark samt diverse bestyrelsesmedlemmer. I april 2019 fik vi svar - dog fra en kommunikationsperson i Siemens Gamesa i Spanien. Det var alligevel lidt af en omvej. Vi er dog stadig interesserede i at kommunikere med den danske del af Siemens, og mener forsat at det er mærkeligt at de ikke har svaret på vores henvendelser de sidste mange år. Som en dansk organisation er vi særligt opmærksomme på, om danske virksomheder er med til at overtræde menneskerettigheder.

Vores henvendelser har til formål at gøre Siemens A/S opmærksom på, at deres engagement i Vestsahara, som er indgået med kongehuset i Marokko gennem virksomheden Nareva, understøtter besættelsen. Projekter på Vestsaharas besatte territorium foretaget udelukkende i samarbejde med besættelsesmagten skal ikke forekomme. Vi gjorde desuden Siemens A/S opmærksomme på Folketingsvedtagelsen V79 fra 2016, som netop gør danske virksomheder opmærksomme på, at de skal “udvise særlig agtpågivenhed”, hvis de vælger at engagere sig i Vestsahara for at sikre sig, at “deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen”.

I dette tilfælde, mener Siemens, er der naturligvis ingen skade for lokalbefolkningen i at sikre bæredygtig vindenergi. Men det er blåøjet kun at inkludere denne del af forretningsdelen i sin vurdering. En af parkerne hedder Foum El Oued, og energien herfra bruges til at køre fosfatudvindingen på Vestsaharas territorium. Stort set hele verdens fosfatopkøbere har efterhånden vendt ryggen til fosfaten fra Vestsahara. Den er udvundet af besættelsesmagten, det vil sige Marokko. At købe fosfat fra Vestsahara støtter med andre ord besættelsesmagten. Ligeledes støtter Siemens besættelsesmagten ved at bygge vindmølleparker for Marokko i Vestsahara. Og dette er af åbenlyse årsager til skade for lokalbefolkningen.