Krav om erstatning

Sydafrika tilbageholder skib med konflikt-fosfat fra Vestsahara

Ifølge nyhedsbureauet Reuters, har de sydafrikanske myndigheder onsdag den 3. maj tilbageholdt et bulkcarriere-skib ud for havnebyen Port Elizabeth. Skibet transporterer fosfat fra det besatte Vestsahara. Krav om beslaglæggelse af lasten på 50000 ton
08. maj 2017

I kategori

I kategori:

Befrielsesbevægelsen Polisario har via en sydafrikansk domstol fået stoppet skibet, NM Cherry Blossom. Polisario mener, at eksporten af fosfat fra de af Marokkansk besatte områder af Vestsahara, er i strid med de folkeretslige principper. Den sydafrikanske domstol støttede dette synspunkt og udstedte ordrer om at skibet skulle tilbageholdes. Lasten på 50.000 ton forfat var på vej til en kunde i New Zealand. 

EU afsagde i december 2016 en domsstolsafgørelse, der klart afgjorde at Vestsahara ikke kan betragtes som en del af det marokkanske kongedømme. Hvilket betyder at handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke kan omfatte Vestsahara. Polisarios tilbageholdelse af NM Cherry Blossom, og krav om beslaglæggelse af de 50.000 ton fosfat, kan være en test af denne domstolsafgørelse.
Vestsahara blev besat af Marokko i 1975, og Polisario kæmpede efterfølgende en guerillakrig for det saharawiske folks uafhængighed. En aftale om våbenhvile blev indgået i 1991. Men efterfølgende FN forhandlinger har ikke medført den folkeafstemning om områdets tilhørsforhold, som FN har lovet saharawierne og som var en del af våbenhvileaftalen. Marokko har i årtier blokeret for en folkeafstemning, men FN opfatter Vestsahara som Afrikas sidste koloni.

NM Cherry Blossom ligger nu for anker 4 km uden for havne i Port Elizabeth i Sydafrika. Skibet må ikke fortsætte til sin slutdestination i New Zealand, før en dommer har afgjort om lasten skal beslaglægges. Polisario har således formået at tilbageholde forsendelsen, der har en værdi på 5,2 mio. USD hvilket svarer til lidt over 35 mio. kr. Fosfatet eksporteres af det statslige marokkanske selskab OCP, der udelukkede opererer i de marokkansk besatte dele af Vestsahara.
Skibet lagde til i Sydafrika for at få forsyninger. Og det var i de få timer, at myndighederne fra Vestsahara gik til en lokal dommer og fik fartøjet tilbageholdt, med krav om beslaglæggelse af lasten.

Ifølge WSRW-rapporten P for Plunder som udkom i april 2017, var New Zealand i 2016 den næststørste importør af konflikt-fosfat. Rapporten viser desuden, at det danske rederi Ultrabulk er den største transportør af fosfat fra de besatte områder af Vestsahara. Dermed er det sandsynligt at også danske rederier kan blive påvirket, hvis Polisario forsætter deres strategi med krav om beslaglæggelse af fosfat fra Vestsahara.

Ifølge hjemmesiden Southports, er NM Cherry Blossom oprindeligt planlagt til at ankomme til Bluff på New Zealand, den 30. maj 2017. Fartøjet ejes af det græske rederi AM Nomikos Transworld Maritime.

En forbrydelse
"Eksporten af disse ikke-fornybare ressourcer fra et område under væbnet kontrol er en krænkelse af de folkeretslige principper. Det er en krigsforbrydelse," udtalte Kamal Fadel, Polisario-repræsentanten i Australien og New Zealand, til Reuters.

"Ressourcerne skal forblive i jorden, indtil Saharawierne får lov til at vælge deres fremtid," tilføjede Fadel.

Der er to virksomheder i New Zealand der importere fosfat fra de besatte dele af Vestsahara: Ravensdown og Ballance Agri-Nutrients. Ballance Agri-Nutrients har oplyst, at de 50.000 ton fosfat er på vej til dem. Skibets last svarer til ca. 20 % af New Zealands samlende årlige behov for fosfat.