Ny fiskeriaftale med Marokko

Udenrigsministeren underminerer EU domstolen: Vil lave fiskeriaftale der omfatter det besatte Vestsahara

I et notat til Folketingets Europa-udvalgsmøde den 19.1 udarbejdet af udenrigsminister, Anders Samuelsen, vil han have folketingets støtte til et mandat så EU kan forhandle en ny fiskeripartnerskabsaftale med Marokko. Aaftalen omfatter Vestsahara
17. januar 2018

I kategori

I kategori:

Marokko har haft besat Vestsahara siden 1975, og FN har siden 1991 forsøgt at mæle i konflikten for at kunne afholde en folkeafstemning om områdets tilhørsforhold.

I en dom fra december 2016 fastslår EU domstolen, at Vestsahara ikke er Marokko, og at EU's handelsaftale med Marokko, der omfatter Vestsahara, ikke er valide. I et juridisk notat fra General Advokaten ved EU domstolen fra den 10. januar i år skriver han:

 .the Fisheries Agreement concluded between the EU and Morocco is invalid because it applies to the Western Sahara and its adjacent waters.

(https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180001en.pdf)

Intet FN land, ud over Marokko selv, anerkender Marokkos besættelse af Vestsahara.

Udenrigsminister Anders Samuelsen er derfor godt i gang med at underminere EU domstolens autoritet. En ny fiskeripartnerskabsaftale med Marokko er reelt en aftale, der giver EU's fiskeflåde adgang til Vestsaharas maritime ressourcer. Hele 91,5% af de fisk EU fanger i dag kommer fra Vestsahara og altså ikke fra Marokko.

EU har ikke hørt den oprindelige befolkning om de er indforstået med at deres resurser sælges af besættelsesmagten. Og det har man heller ikke tænkt sig. Det overlader man til Marokko at afgøre.

EU dommen fra 21. december 2016 og General Advokatens notat fra i sidste uge bruger to principper i folkeretten for at nå frem til den konklusion, at EU's handelsaftaler ikke er lovlige. To forhold skal nemlig være på plads før, at man kan udnytte Vestsahara ressourcer:

1. At legitime repræsentanter for den oprindelige befolkning skal give sit samtykke.

2. At det skal komme den oprindelige befolkning til gode at deres resurser udnyttes.

Ingen af disse to principper bliver der taget højde for i Udenrigsministerens samlenotat til Folketinget. De to principper er fra folkeretten, og derfor ønsker regeringen folketingets støtte til, ikke kun at underminere EU domstolen, men også at underminere folkeretten.

Hvis et flertal i Folketinget støtter at give udenrigsministeren mandat, kan dette få konsekvenser for danske virksomheder. Med EU dommen fra 2016 har den oprindelige befolkning, Saharavierne, organisation, Polisario, gået til domstole i både Panama og Sydafrika for at få lasten beslaglagt. I Sydafrika blev der beslaglagt 55000 ton fosfat, mens skibet fra det danske rederi, Ultrabulk, skyndte sig ud af Panamas territorialfarvand, før der kom en afgørelse. Skibet i Sydafrika er i dag ejet af Mærsk.

Polisarios advokater har af flere omgange advaret såvel Rederiforeningen som Udenrigsministeriet om, at de vil forsætte med at kræve erstatning og lasten beslaglagt, også fra danske skive. Dette vil også omfatte danske fiskere, der i strid med EU dommen, fanger fisk ud for Vestsahara.     

EU Kommissionen har nu genoptaget forhandlingerne om associeringsaftalen uden at redegøre for, hvordan de vil konsultere Saharavierne i denne proces. Kommissionens forslag, som præsenteret i samlenotatet, tager derfor ikke hensyn til mulige juridiske konsekvenser af at lave en aftale med Marokko, om at få adgang til farvande ud for Vestsaharas kyst.

Krav til udnyttelse af ressourcerne i et besat område

Folketingets gældende vedtagelser V79v angående Vestsahara fraråder eksplicit offentlige institutioner at indkøbe varer fra et område som Vestsahara, hvor der er uafklaret folkeretlig status, usikkerhed omkring hvorvidt transaktionerne vil skade eller komme lokalbefolkningen (Saharavierne) til gode, og hvor der derudover opfordres til udvisning af særligt agtpågivenhed, så længe der er uafklaret suverænitet.

EU-domstolens afgørelser er ikke overraskende i et folkeretligt perspektiv. I 1966 vedtog FN, at der skulle afholdes en folkeafstemning i overensstemmelse med Saharaviernes ret til selvbestemmelse, og i 1975 afgjorde den internationale domstol i Haag, at hverken Marokko eller Mauretanien havde krav på området. I 1991 lovede FN Saharavierne en folkeafstemning, og en FN-mission blev sat op for at gennemføre en sådan mission. I 2002 udstedte FN’s juridiske rådgiver, Hans Corell, en juridisk vurdering i forbindelse med olieeftersøgning ud for Vestsaharas kyst, der fastslog, at udvinding af naturressourcer fra Vestsahara er ulovligt, så længe det sker imod Saharaviernes egne interesser og ønsker.

Henvisninger:

- Udenrigsministers samlenotat om fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko: http://www.eu.dk/samling/20171/kommissionsforslag/KOM(2018)0001/bilag/1/1844118.pdf

- EU-dommen fra december 2016: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a57b201e09f24856b7bad0b327fbe322.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbx10?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=622878

- EUCJ press release 2018:  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180001en.pdf

- UN GA resolution 34/37 http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res37.pdf

- Human Rights Watch, Annual Report 2017: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/morocco/western-sahara

- Folketingets vedtagelse V 79 om Vestsahara: http://www.ft.dk/samling/20151/vedtagelse/v79/index.htm

- S/2002/161 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2002_161.pdf

- Seized Moroccan phosphate ship to stay in South Africa, court rules (June 15 2017) https://www.reuters.com/article/westernsahara-morocco-safrica/seized-moroccan-phosphate-ship-to-stay-in-south-africa-court-rules-idUSL8N1JC1V1

Hvis der er yderligere spørgsmål står vi gerne til rådighed.

Morten Nielsen og Nina Andersen

Afrika Kontakts Vestsahara gruppe

Mobil 25396557 eller 35359232