Udenrigsministeren i samråd

Update fra samråd i Folketingets udenrigsudvalg om Vestsahara

Den 9. oktober 2019) var udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd i Folketingets Udenrigsudvalg.
07. oktober 2019

Torsdag den 9. oktober kl. 8 var udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd i Folketingets Udenrigsudvalg. Emnet for samrådet er Vestsahara og den rapport som Global Aktion udgav om Danske banker og pensionskassers investeringer i det af Marokko besatte Vestsahara.  Læs rapporten her

Det åbne samråd var flyttet ti den 9. oktober og haft ikke sted den 10. som først annonceret af udvalget.

Samrådet var indkaldt af SF, Enhedslisten og Alternativet

Samrådet med udenrigsminister Jeppe Kofod varede lige under en time, og kan ses på Folketingets Net TV her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/uru/td.1595898.aspx?as=1

Udpluk fra JKs svar til spørgsmål fra indkalderne af samrådet.

I hele samrådet fasthold JK at: EU handelsaftaler med Marokko, der omfatter det besatte Vestsahara, er i overensstemmelse med folkeretten og EU domstolens domme. JK understejede flere gange at den danske regering støtter et FN sport med en forhandlet politisk løsning der er acceptabel for bække partnere i konflikten.  

 • Jeppe Kofod, JK, kunne fortælle at den danske regering forsat presser på for at danske fisker kan kunne fiske ud for Vestsaharas kyst.
 • JK, delte den tidligere regerings holdninger på alle områder i forhold til Vestsahara konflikten, som han omtalte som ”én beklagelig situation”. Herunder at EU havde gjort alt hvad man kunne for at få et "samtykke" til de to handelsaftaler, og at man dermed levede op til EU dommen fra december 2016. JK mente at det var befrielsesbevægelsen Polisario der have valgt ikke at deltage i de dialogmøder de var inkvitter til. JK mente at de marokkanske CSOer og erhvervsorganisationer der var inddragen i dialogen med EU gav deres samtykke, og kommenterede ikke på om de repræsentere besættelsesmagten.  
 • Regeringen støtter folketingets vedtagelse V 79 der anbefaler danske virksomheder at vise særlig agtpågivenhed i et territorium som Vestsahara. JP oplyste ikke hvad det reelt betyder at danske virksomheder skal vise særlig agtpågivenhed og om det pålægger danske virksomheder eller investere særlige krav.  
 • Den danske regning er i jævnlig kontakt med danske erhvervsorganisationer og virksomheder om danske inverteringer i Vestsahara og gør i den sammenhæng opmærksom på V79.
 • Ministeren mente ligeledes at Siemens aktiviteter i Vestsahara ikke er problematisk så længe at deres investeringer ikke skader lokal befolkningen. Ministrene adskiller hermed ikke den del af befolkningen der er den oprindelige befolkningsgruppe og de marokkanske bosættere, og dermed er det nok at besættelsesmagtens befolkningsgruppe ikke lider skade.
 • Danmarks signalering forsat at danske fiskere ønsker adgang til fiskeri ud for Vestsaharas kyst. JK stemte som medlem af EU parlamentet mod selvsamme fiskeriaftale, som han nu ikke mener er problematisk.
 • Ministeren udtalte at der er som bekendt ikke vedtaget internationale sanktioner eller andet der gør at danske virksomheder ikke kan være aktive i Vestsahara. ”Det er virksomhedernes pligt at overholde deres ansvar - det gælder også for Siemens.”
 • ”EU's ministerråd har oplyst at de har spurt alle relevante partnere. Det var på den baggrund at vi mener at Rådet har indgået aftaler der er i overensstemmelse med EU domstolens afgørelse fra december 2016”.
 • ”Fra Dansk side har vi signaleret at vi under fiskeripartnerskabsaftalen at danske fiskere gerne vil have adgang til fiskeri ud for Vestsahara. Regeringen har forsat det ønske.”
 • ”Jeg holder mig til EUs juridiske tjenestes vurderinger af handelsaftalerne.”
 • ”Erhvervsvirksomheder bør sikre sig at deres aktiviteter ikke skader lokal befolkningen. ”
 • Regeringen støtter forsat V79, men mener ikke der e grund til at ændre dette.
 • ” EU-kommissionen har oplyst at fiskeriaftalen har tilgodeset den lokale befolkning.”
 • Ministeren kan ikke se at danske investeringer er med til at forhale en politisk løsning, men ønskede ikke at tage ensidigt stilling for en partnerne.
 • Besættelsen af Vestsahara bliv kaldet en meget beklagelig situation, og der bliv desuden henvist til at der skal findes en politisk løsning via FN forhandlinger.
 • Hvis danske investeringer trækker sig ud "var en brændt jords politik" som ikke ville gavne en løsning, da de to partnere jo allerede har betalt en stor pris. Ministeren forholdt sig ikke til at Marokko har en god forretning ud af deres besættelse, mens den oprindelige befolkning for hovedparten af dem er i flygtningelejre i et naboland.
 • ”Der er et særligt ansvar for investorer og virksomheder”. Hvad dette ansvar bestå i blev ikke oplyst.  
 • ”Polisario er anerkendt af FN som repræsentant for Vestsahara”.
 • Polisario har været informeret.
 • ”Vi informere virksomhederne aktivt og oplyser om hvad der ligger af forpustelse til virksomheder og investere.”

Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev