Kæmpe sejr

Vestsahara har vundet retssag om fosfatlast i Sydafrika

Det marokkanske statslige fosfatselskab, OCP, har besluttet ikke at modarbejde tilbageholdelsen af en skibslast med konfliktfosfat fra det af Marokko besatte Vestsahara.
03. august 2017

I kategori

I kategori:

Saharawierne har således vundet en kæmpe sejr og har nu ejerskab over fosfat til en værdi af 5 mio. USD. Den sydafrikanske Højesteret mente nemlig ikke, at konfliktfosfaten tilhørte Marokko.

Den 1. maj 2017 blev tørlastskibet NM Cherry Blossom tilbageholdt af en dommer i den sydafrikanske havneby, Port Elizabeth. Skibet, lastet med 55.000 tons fosfat fra det besatte Vestsahara, havde her et stop-over på vej til New Zealand.

FN har konkluderet, at enhver udnyttelse af ressourcer i Vestsahara er ulovlig jævnfør folkeretten, hvis det saharawiske folk ikke har accepteret denne udnyttelse. Dette er på linje med EU-Domstolens afgørelse fra den 21. december 2016, der fastslår at handel med det omstridte territorium er ulovligt uden et sådant samtykke fra det saharawiske folk. Marokko, der siden 1975 har holdt dele af Vestsahara ulovligt besat, har imidlertid fortsat eksporten af fosfat fra de besatte områder. I 2016 tjente Marokko over 200 millioner USD på eksporten af fosfat fra området.

New Zealand og Canada er de to største importører af fosfat fra det besatte område.

Den 15. juni afgjorde Højesteret i Sydafrika, at sagen skulle gå videre til en endelig retssag for at få en afgørelse på ejerskabet af skibslasten på NM Cherry Blossom.

OCP, som under processen havde forsvaret sin ret til og ejerskab over lasten, erklærede imidlertid den 13. juli 2017, at de ikke længere ville gå videre med sagen. Det betyder således at OCP har tabt lasten med fosfat til en værdi af 5 mio. USD (ca. 31,5 mio danske kroner). Værdien af lasten svarer til omkring 15% af den internationale humanitære bistand, flygtningene fra Vestsahara årligt modtager i flygtningelejrene, som blev oprettet efter den brutale marokkanske besættelse tilbage i 1975. OCP udstedte en pressemeddelelse ang. deres exit fra retssagen. I den kalder de den sydafrikanske Højsterets afgørelse for ”politisk motiveret” og ”uretfærdig”.

"Marokko har ikke lov til at udnytte det besatte territoriums ressourcer, da disse kontrolleres med magt pga. en besættelse. Marokko har derfor ikke været interesseret i at lade sine politiske argumenter blive testet ved en uafhængig domstol", udtaler Davide Contini fra Western Sahara Resource Watch, WSRW.

"Det er en bemærkelsesværdig sejr for befolkningen i territoriet, og forhåbentligt kan den være et første skridt på vejen til stoppe den beskidte eksport, der foregår. Der må ikke eksporteres mere fosfat fra territoriet så længe saharawierne ikke har givet deres samtykke til eskporten, som det kræves i henhold til international lov. Vi håber, at dette også sender et klart signal til importørerne i New Zealand og andre steder. De bør importere deres fosfat fra land, som ikke er stjålet", udtaler Contini.

Det står ikke umiddelbart klart for Afrika Kontakt, hvad der nu vil ske med skibet og lasten. Dog er det klart, at NM Cherry Blossom blev tilbageholdt af retten i Sydafrika i 73 dage, og vil kunne sejle videre – nu med en last, der tilhører Polisario, Vestsaharas eksilregering. Polisario har derudover varslet yderligere retslige tiltag over for andre skibe i lignende situationer, og har oprettet en fond, som de ønsker at FN skal at administrere frem til den dag, hvor Vestsahara opnår sin selvstændighed.