Vores arbejde

I mere end 30 år har Afrika Kontakt støttet folkelige bevægelser i Afrika i deres kamp for demokrati og lighed

I Afrika er forskellen mellem rig og fattig stor og den økonomiske vækst tilgodeser kun en meget lille gruppe af befolkningen. Det arbejder vi for at lave om på. Vores arbejde kan grundlæggende opdeles i en projektdel og en kampagnedel.

Projektarbejdet

Afrika Kontakts projektarbejde sker i et samarbejde med lokale partnere i Afrika. Udgangspunktet for alle projekter er, at projektideen kommer fra partneren, og at vi ud fra forslaget i samarbejde udarbejder det endelige projekt. Alle projektgrupperne styres af de aktive.

Projektbeskrivelsen skal afspejle målgruppens behov, partnerens vision og mission samt belyse partnerens kamp for økonomiske, sociale og politiske rettigheder. Under temaer vi arbejder med kan du læse Afrika Kontakts fokusområder.  

Kampagnearbejdet

Ud over projektarbejdet, arbejder Afrika Kontakt også med kampagner. Disse tager forskellig form og behandler forskellige temaer. Men fælles for dem alle er, at de har til formål at gøre den bredere danske befolkning opmærksom på de afrikanske græsrødders kamp for økonomiske, sociale og politiske rettigheder.

 

 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev