Skriv til MF'er

Body

Skriv her og forlang ....

Kære [det medlem af folketinget du vælger ovenfor, indsættes automatisk]

Jeg er blevet opmærksom på, at du støttede den nye udviklingsstrategi – Verden 2030 - og de politiske tiltag, denne vil medføre de kommende år. Det undrer mig, at netop du og dit parti kan støtte en sådan strategi, da de tiltag, som strategien fremmer risikerer at skabe større ulighed frem for udvikling til gavn for verdens fattige. Og det er, som jeg ser det, langt fra hvordan dit parti normalt omtaler udviklingsbistanden.

Det undrer mig, at du er enig i, at der nu skal ske ”et liberalt paradigmeskifte” i udviklingsbistanden, som daværende udenrigsminister Kristian Jensen omtalte strategien. Går du og dit parti virkelig ind for en neoliberal tilgang til udvikling, hvor økonomisk vækst og det frie marked, herunder frihandel, er de redskaber, hvormed man skal bekæmpe fattigdom? FN’s verdensmål står godt nok centralt i strategien, men opgaven er fortsat at fremme dansk eksport, danske jobs og sikre Danmarks sikkerhed. Og man kan forstå ud fra strategien, at Verdensmålene blot er redskaber, der skal sikre disse danske målsætninger.

Der burde også være god grund til bekymring, når man ser på hvordan strategien ønsker at markedsliggøre (læs privatisere) sociale ydelser såsom uddannelse, sundhed og naturressourcer, herunder hav, jord og vand. Er det en politik, som du og dit parti også har tænkt jer at fremme i Danmark, eller er det kun en kur for fattige lande?

Strategien er fyldt med flotte ord – men jeg har svært ved at se hvordan de konkrete tiltag og politikker vil løse de udfordringer, som verdens fattigste lande står overfor og være med til at sikre en mere lige og bæredygtig samfundsudvikling.

Du bør spørge dig selv:

  • Hvem vil denne udvikling i praksis gavne, og bør dansk udviklingsbistand også nødvendigvis være med til at udvikle Danmark?
  • Er det udviklingsbistandens opgave at fremme og støtte danske virksomheders eksport til fattige lande?
  • Sikrer udviklingsbistanden en fair fordeling af ressourcer, eller bidrager den til det voksende skel mellem rig og fattig globalt?

Jeg ser frem til dit svar.

Med Venlig Hilsen
[Dit navn indsættes automatisk]