Afrika Kontakt

Generalforsamlimg 2018

Årets generalforsamling med valg af ledelse og vedtagelse af arbejdsplaner og budget.
Hvornår:
14. april 2018 | 14:00 til 18:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Wesselsgade 2 st. 2200 N

Der indbydes hermed til generalforsamling i Afrika Kontakt.
Alle medlemmer er velkommen til at deltage.
På generalforsamlingen vil der blive fremlagt beretning for det sidste travle års arbejde, planer for det næste års arbejde, regnskab for 2017 og budget for 2018.
Desuden er der valg af ledelse.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få mad og en øl eller to.
Tilmelding til såvel generalforsamling som til mad er nødvendig til info@afrika.dk. Skriv også hvis du er vegetar.

Program:
Start på generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent (Forslag: Dirigent Mikael Meldstad og referat ved en praktikant)
2. Afrika Kontakts skriftlige beretning: Opæg ved en fra FU
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år. Ved Mikael Meldstad og Anna V
4. Vedtagelse af arbejdsplan: Oplæg fra FU
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget. Ved Mikael Meldstad og Klaus
6. Fastsættelse af kontingent. (forslag om uændret kontingent)
7. Indkomne forslag: 
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer: Alle medlemmer kan stille op til ledelsen.
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor. (Forslag om at vi forsætter med Ebbe Jensen)