Afrika Kontakt

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling med valg af ledelse og vedtagelse af arbejdsplaner og budget.
Hvornår:
29. april 2017 | 15:00 til 18:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Nørrebrogade 52C 2 sal, 2200 København N

Der indbydes hermed til generalforsamling i Afrika Kontakt.

Alle medlemmer er velkommen til at deltage.

Før generalforsamlingen bruger vi tiden på at høre om dog diskutere udkastet til ny partnertilgang. Partnertilgangen sætter rammen for hvem vi samarbejder med og hvem vi ikke kan skabe partnerskaber med.

Årets store tema er forslaget om at Afrika Kontakt skifter navn: Der er to forslag til nyt navn: Global Solidaritet og Aktiv Solidaritet.

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt beretning for det sidste travle års arbejde, planer for det næste års arbejde, regnskab for 2016 og budget for 2017.

Desuden er der valg af ledelse.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få mad og en øl eller to.

Tilmelding til såvel generalforsamling som til mad er nødvendig til info@afrika.dk. Skriv også hvis du er vegetar.

Program:

Kl. 15.00: Velkomst ved FU (Hvem?)

kl. 15.05: Afrika Kontakts nye partnertilgang: Oplæg ved Partnertilgangs-gruppen. Udkast til partnertilgang offentliggøres før GF.

Kl. 15.25: Gruppearbejde

Kl. 16.10: Plenum

Kl. 16.30: Start på generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent (Forslag: Dirigent Mikael Meldstad og referat ved en praktikant)
2. Afrika Kontakts skriftlige beretning: Opæg ved en fra FU (Beretning og arbejdsplaner finder du her: https://afrika.dk/sites/afrika.dk/files/beretning_for_afrika_kontakt_2016_-_arbejdsplaner__0.pdf)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år. Ved Mikael Meldstad og Anna V
4. Vedtagelse af arbejdsplan: Oplæg fra FU
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget. Ved Mikael Meldstad og Anna V
6. Fastsættelse af kontingent. (forslag om uændret kontingent)
7. Indkomne forslag: Nyt navn? (Forslår af der bruges 20 minutter på forslaget om navneskifte. Der har været masser af debat, og det skal nu afklares om der er stemning for et navneskifte. Vi starter med at finde ud af om vi skal have et nyt navn eller ikke. Hvis der kommer andre navneforslag, laver vi en afstemning, hvor de navneforslag der får flest stemmer i første omgang går videre til en ny afstemning)

a. Forslag om nyt navn. Disse to forslag er pt fremsat af FU: Global Solidaritet og Aktiv Solidaritet. Oplæg fra FU

b. Hvis vedtagelse af nyt navn laves en revision af vedtægterne, så det nye navn indsættes, alle steder hvor der i dag står Afrika Kontakt. (ved dirigenten)

8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer: Alle medlemmer kan stille op til ledelsen.
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor. (Forslag om at vi forsætter med Ebbe Jensen)

18.00: Slut med mad og hygge.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter: https://afrika.dk/om-os/formelle-dokumenter/vedt%C3%A6gter

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget i Afrika Kontakt

Forslag om vedtægtsændringer:
Hvis generalforsamlingen beslutter at Afrika Kontakt skal ændre navn, forslår Forretningsudvalget følgende vedtægtsændringer:

Alle de steder i de nyværende vedtægter hvor navnet Afrika Kontakt optræder, ændres dette til det navn, som er besluttet af generalforsamlingen.