Afrika Kontakt

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling med valg af ledelse og vedtagelse af arbejdsplaner og budget.
Hvornår:
29. april 2017 | 15:00 til 18:00
Hvor:
Afrika Kontakt, Nørrebrogade 52C, 2200 København N

Der indbydes hermed til generalforsamling i Afrika Kontakt.

Alle medlemmer er velkommen til at deltage.

Årets store tema er forslaget om at Afrika Kontakt skifter navn: Der er to forslag til nyt navn: Global Solidaritet og Aktiv Solidaritet.

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt beretning for det sidste travle års arbejde, planer for det næste års arbejde, regnskab for 2016 og budget for 2017.

Desuden er der valg af ledelse.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få mad og en øl eller to.

Tilmelding til såvel generalforsamling som til mad er nødvendig til info@afrika.dk. Skriv også hvis du er vegetar.

Dette er den formelle dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Afrika Kontakts skriftlige beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
4. Vedtagelse af arbejdsplan
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag: Forslag om navneskifte, med dertil hørende revision af vedtægterne.
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter: https://afrika.dk/om-os/formelle-dokumenter/vedt%C3%A6gter

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget i Afrika Kontakt

Forslag om vedtægtsændringer:
Hvis generalforsamlingen beslutter at Afrika Kontakt skal ændre navn, forslår Forretningsudvalget følgende vedtægtsændringer:

Alle de steder i de nyværende vedtægter hvor navnet Afrika Kontakt optræder, ændres dette til det navn, som er besluttet af generalforsamlingen.

Kalender

Lørdag, april 29, 2017 - 15:00 til 18:00