Stop anti-homolov i Uganda

Skriv under og kræv anti-homolov i Uganda stoppet

Afrika Kontakt  opfordrer dig til at sende nedenstående protestmail til Ugandas præsident, hvor han og Ugandas parlament, opfordres til at annullere ”Anti-Homosexuality Bill”, samt sikre at den inden dette sker ikke implementeres, og dermed sikre alle Uganderes rettigheder, uanset seksuel observans, fra vilkårlig vold, arrestation, og diskrimination på grund af denne lov.

Dem der dømmes efter loven risikerer en livstidsdom, blot for at røre en person af samme køn, med den hensigt at have sex med vedkommende, og dem som enten forsøger at hjælpe eller støtte homoseksuelle risikerer at få op til 7 års fængsel.                       

Museveni udtalte at ”emnet homoseksualitet synes at være provokeret af arrogante og skødesløse Vestlige grupper, som gerne kommer på vores skoler, og rekrutterer børn til homoseksualitet, ligesom de på samme dumdristige vis håndterer andre emner der vedrører Afrika”, da han underskrev loven den 24. februar 2014.

Museveni bruger dog, ligesom mange andre ledere i Afrika, Rusland og andetsteds, homoseksuelle (og i forlængelse heraf Vesten) som syndebukke og lynafledere for deres egne fejlslagne politikker og manglende resultater. Som en følge heraf, forværres retssikkerheden og forholdene for homoseksuelle mange steder i verden, eksempelvis ved at 80 lande i dag decideret kriminaliserer homoseksualitet – mange af dem med lange fængselsstraffe eller dødsstraf til følge.

Retten til at definere sin egen seksualitet er dog grundfæstet i diverse menneskerettighedserklæringer. Ifølge FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders artikel 2, stk. 2, påhviler det de lande der har underskrevet konventionen at sikre rettighederne for deres borgere, ”uden forskelsbehandling af nogen art i henseende til race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling”. Disse rettigheder inkluderer, ifølge FNs Komite for Økonomiske, Sociale, og Kulturelle Rettigheder, også seksuelle minoriteter.

Også den Afrikanske menneskerettighedskonvention, African Charter, beskytter indirekte homoseksuelle. I charterets artikel 3 står der således, at ”alle individer er lige for loven”. Og ifølge den sydafrikanske menneskerettighedsadvokat, Sibongile Ndashe, ”har den Afrikanske Kommission [en pendant til den Europæiske kommission] længe arbejdet for homoseksuelles rettigheder, og har sagt at diskrimination på baggrund af seksuel observans er uforeneligt med den Afrikanske Charter”.

Men udover at alle rettænkende mennesker på det kraftigste burde tage afstand fra Ugandas anti-homolov, fordi homoseksuelle har lige så meget ret til beskyttelse af deres rettigheder, som alle andre grupper og mennesker, og at alle samtykkende voksne burde have lov til at forelske sig og have et seksuelt forhold til hvem de måtte ønske, er loven også med til at skabe en generel intolerance overfor mangfoldighed. Og intolerance på et område spreder sig, og avler mere intolerance.

Som Desmond Tutu, tidligere Sydafrikansk ærkebiskop og anti-apartheid aktivist, flere gange har udtrykt det, er homofobi en forbrydelse imod menneskeheden der er ligeså uretfærdigt som apartheid, der på samme måde forsøgte at lovgive imod hvem man måtte forelske sig i.

Med venlig hilsen Afrika Kontakt og Enhedslisten

Afrika Kontakt har arbejdet med flere partnerorganisationer i Uganda igennem en årrække, med blandt andet Aids-problematikker, og herigennem også med homoseksuelles rettigheder.

Enhedslisten arbejder for kulturel mangfoldighed på alle niveauer i samfundet, blandt andet for homoseksuelles rettigheder gennem et Queerudvalg, hvis mål er en kritik og ultimativt afskaffelse af den heteroseksuelle hvide middelklassenorm som altings målestok.

Your Excellency, President Yoweri Museveni

I am writing you to protest the Anti-Homosexuality Act, recently signed by yourself, and to ask you to repeal it, and until this has actually transpired, to ensure the safety and protection of all Ugandans, including homosexuals.

Both because I believe that two consenting adults should be allowed to love whoever and however they please, and because I believe that intolerance breeds intolerance, not only towards its specified target but also towards diversity itself.

With former Archbishop Desmond Tutu, I believe that the homophobia that the Act both entails and enacts is a crime against humanity as unjust as apartheid, that also attempted to make a crime of consensual love.

And with Zenebu Tadesse, Ethiopian Minister of Women, Children and Youth Affairs, speaking on the Anti-Homosexuality Act, I believe that there is no place for hate and discrimination in Africa, including anti-homosexual laws.