Global Aktions historie

Global Aktion kæmpede i over 30 år mod apartheid i Sydafrika. I dag er apartheid væk og bevægelsen har nu kastet sig over kampen mod global ulighed

Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt) er en aktivistorganisation. Lige fra organisationen startede i 1978 har aktiviteterne været båret igennem af frivillige aktivister.

Det gjaldt emner lige fra kampen mod det hvide mindretalsstyre i det sydlige Afrika, isolation af apartheidstyret i Sydafrika til støtte til befrielsesbevægelser.

Som den danske anti-apartheid bevægelse blev vi sat i verden for at stoppe undertrykkelse - mindretallets undertrykkelse af flertallet. 

Derfor arbejdede vi for at Nelson Mandela og andre politiske fanger skulle løslades, og for at Danmark skulle anerkende den sydafrikanske befrielsesbevægelse, ANC.

Som den danske anti-apartheid bevægelse blev vi sat i verden for at stoppe undertrykkelse - mindretallets undertrykkelse af flertallet. 

Vores krav til de danske politikere var klare. Apartheid skulle isoleres - politisk, økonomisk og kulturelt. Dette budskab var ikke let at sælge hos politikerne. Selv om Hr. og Fru Danmark fravalgte sydafrikanske vindruer og appelsiner, steg Danmarks samhandel med Sydafrika i starten af 80erne. Maersk var den største transportør af olie til apartheidstyret i 1984, og el-værkernes køb af kul i Sydafrika toppede. Vi satte fokus på dette – via direkte, men fredelige, aktioner.

En kampagne med succes

Efter utallige besættelser af det sydafrikanske konsulat og South African Airways samt titusinder af uddelte løbesedler og opsatte plakater, kunne et flertal i folketinget, i 1986 vedtage EUs mest stramme sanktioner mod apartheid. Men efter dette var der stadig en sag for os. Alle, der samarbejdede med apartheid-Sydafrika var i vores søgelys. Samtidig skulle folketingets flertal informeres om udviklingen i Sydafrika. 

Med løsladelsen af Mandela og begyndelsen på forhandlingerne om overgangen til demokrati, var det vigtigt for os at sikre, at alle rester efter apartheid forsvandt.

For at sige det meget kort, så arbejder vi i dag med arven efter flere hundrede års undertrykkelse. Sydafrika er stadig det land i verden, hvor der er størst forskel mellem rig og fattig. Den nye verdensorden, kaldet globaliseringen, betyder at landene i det globale Syd bliver stadig fattigere. I dag arbejder Global Aktion således i samarbejde med græsrødder fra det globale Syd med at sætte undertrykkelsen af folkelige bevægelser og kampen mod global ulighed på den politiske dagsorden.