Arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne er hjertet i Global Aktion

De aktive i Global Aktion arbejder i en lang række arbejdsgrupper. Det er altid muligt at oprette nye grupper, men en ny gruppe skal arbejde inden for de rammer vi har vedtaget i organisationen.

Der er ca.150 aktive i grupperne. Det betyder, at der hver dag er et eller flere møder i vores mødelokaler. Grupperne er ansvarlige for alle opgaverne tilknyttet gruppens arbejde.

De aktive i grupperne står derfor selv for at skrive projektansøgningerne, have kontakten til partnerne i det globale Syd, sikre budgetkontrol og ikke mindst arbejde med politiske spørgsmål med relevans for vores partnere. 

En gruppe består af mellem 5 og 25 personer med forskellig baggrund. Sammen arbejder de for at løse de opgaver, som de har sat sig for. En gruppe mødes typisk et par gange om måneden, men da der også er møder i undergrupper, vil der typisk være tre til fem møder om måneden for en aktiv i Global Aktion.

Du kan her læse mere om at blive aktiv i Global Aktion og nedenfor finde en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper.

Grupper og undergrupper i Global Aktion, marts 2018

Forretningsudvalget

(Valgt på generalforsamlingen)

 • Økonomi- og fundraisingsudvalget (Åben gruppe)
 • Organisatorisk udvalg (Åben gruppe)
 • Politik udvalg (Åben gruppe)

Sydafrikagruppen

 • Projektgruppe - Arbejder særligt med arbejdstagerrettigheder (Projekt gruppe) (Åben gruppe)

Swazilandgruppen

 • SUDF gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Politik- og kampagnegruppen (Åben gruppe)

Zimbabwegruppen

 • IYWD gruppen, arbejder med ligestilling og kvinderettigheder (Projekt gruppe) (Åben gruppe)

Mozambiquegruppen

 • Mozambique gruppen (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Nul kul gruppen (Åben gruppe) 
 • Demokratisk platform gruppe (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Gastivist gruppen (Åben gruppe)

Ocean Grabbing gruppen

 • Projektgruppen med ansvar for det panafrikanske projekt (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Mauritius gruppen, der arbejder med det indiske ocean (Projekt gruppe) (Åben gruppe)
 • Politisk gruppe (Åben gruppe)

Vestsaharagruppen

 • Projektgruppen (Åben gruppe)
 • Politik-, lobby- og kampagnegruppen (Åben gruppe)
 • Sahara Marathon gruppen (Åben gruppe)

Sundhedsrettighedsgruppen (Uganda)

 • Projektgruppen med partnerne i Uganda (Åben gruppe)
 • Informationsgruppen (Åben gruppe)

Klimagruppen

 • Projekt- og kampagnegruppe (Åben gruppe)

Kampagnegrupper

 • Udvikling for hvem?-gruppen. Arbejder med at udfordre udviklingsparadigmet i Danmark 
  • Undergruppe: Right 2 Say No-gruppen arbejder specifikt med udvindingsindustrien (Åben gruppe)
 • Madsuverænitetsgruppe (Forum sammen med andre om bæredygtig madproduktion) . (Åben gruppe)

Handelsgruppen

 • Politik- og kampagnegruppe (Åben gruppe)

Andre grupper

 • Researchgruppen (Åben gruppe)
 • Podcastgruppen (Åben gruppe)

Sekretariatet

De ansatte og praktikanter.

 • Projekt og økonomiteam
 • Kampagne og medlemsteam