Forretningsudvalget

Forretningsudvalget i Global Aktion vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan stille op

Forretningsudvalget har ansvaret for foreningens økonomi og træffer beslutninger om, hvordan foreningens fremtidige arbejde skal formes. Forretningsudvalgets opgave er derfor kort fortalt, at have det store overblik i en travl organisation.

Forretningsudvalet har ca. 12 til 16 møder om året, og alle Afrika Kontakts medlemmer har mulighed for at deltage i disse møder, med taleret.

De valgte forretningsudvalgsmedlemmer på generalforsamlingen i april 2019 er:

Jonathan Nielsen
jmunk@protonmail.com
30251033

Malene Eilersen
malene@afrika.dk

Sofie Gry Fridal Hansen, Formand for Forretningsudvalget
sofiefridalhansen@gmail.com
51940013

Mads Christian Barbesgaard

Mads Barbesgaard har været aktiv i Afrika Kontakt siden 2010. Siden da har han arbejdet indgående med spørgsmål omkring den nyliberale globalisering, herunder EU's rolle som global aktør, handels- og investeringspolitik, ressource-grabbing og kampen for klimaretfærdighed. I forretningsudvalget sidder Mads med i politikudvalget. Medlem af Poltisk Udvalg.

Mikael Meldstad

Mikael er kasserer for Afrika Kontakt og har været aktiv i Afrika Kontakt i 10 år. Medlem af Poltisk Udvalg og Sydafrika gruppen.

Carole Kouassi

Sabrah Møller, sabrahm@hotmail.com

Asbjørn Bang

David Escudero

Dennis Fris Kuhlmann

Ina Nyrup Clausen