Temaer vi arbejder med

Global Aktion arbejder med fire forskellige temaer

For at styrke bevægelsen og gøre vores bidrag til kampen for grundlæggende systemforandringer så stærk som mulig, har vi valgt fire fokusområder, der er afgørende i kampen for en mere lige og retfærdig verden.

 

Magt og demokrati - 99 % vs. 1 % af befolkningen

For at social og økonomisk retfærdighed kan opnås og opretholdes må samfundet styres af de mange frem for de få. Dette kræver politiske systemer der tildeler verdens befolkninger magten frem for, som nu, at den i stigende grad koncentreres på færre hænder blandt en politisk og økonomisk magtelite.

 

De globale handelsstrukturer - Mennesker og miljø vs. multinationale selskabers profit

Et stigende antal “frihandelsaftaler” verden over fremmer de multinationale selskabers magt over vores samfund, hvilket fratager flertallet muligheden for indflydelse og medbestemmelse over samfundsudviklingen. Vi arbejder for at fremme alternativer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over beskyttelsen af profitinteresser.

 

Klimakamp – Langsigtede systemforandringer vs. falske løsninger

Klimaforandringerne er et produkt af et forfejlet økonomisk system. De falske løsninger, der promoveres af profitinteresser, er kortsigtede og forværrer forholdene for udsatte lokalsamfund, der i forvejen er hårdest ramt af klima- og miljøødelæggelser. Løsninger på klimakrisen kræver mod til at gøre op med jagten på ubegrænset vækst og går hånd i hånd med kampen for gennemgribende systemforandringer.

 

Resource-grabbing - Demokratisk kontrol af naturressourcer vs. privatisering

Verden over foregår der en ulige fordeling af naturressourcer, med et øget pres for privatisering af fælles goder. Vi kæmper for og støtter bevægelser i at skabe demokratisk og lokal kontrol af naturressourcer, til gavn for de mange frem for de få. 


Nyhedsbrev
Tilmeld dig og modtag Afrika Kontakts nyhedsbrev